ELTE ELTE TTK Fizikai Intézet Tanrend ETR
Cím: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a.
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Fax: +36-1-372-2811
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2845
E-mail: titkar@metal.elte.hu
A tanszékről
Oktatás
Kutatás
Munkatársak
Szemináriumok
Kezdőlap

Belső oldalak

Hungarian English

Termoanalitika

Differenciális pásztázó kalorimetria


A mérés alapelve a következő:  Programozhatóan változtatható hőmérsékletű kályhában két mintát helyezünk el, az egyik ezek közül a vizsgálandó anyag, a másik egy ismert termikus tulajdonságú referencia-minta . Miközben a kályhát  programozott módon fűtjük és mérjük a két minta közötti hőmérséklet-különbséget a kályha hőmérsékletének függvényében. Azonban  a kalorimetriás mérés során nem a hőmérséklet különbség hanem a két mintába beáramló teljesítmény különbség meghatározása a célunk.  Megmutatható, hogy amennyiben a   hőmérséklet különbség kicsi akkor jó közelítéssel arányos a teljesítmény különbséggel. Ezért ahhoz, hogy kvantitatív eredményeket lehessen kapni megfelelő visszacsatolással biztosítani kell, hogy ne alakuljon ki túlságosan nagy hőmérséklet különbség. A modern kaloriméterekben ezt általában két módon érik el. Az egyik megoldás az, hogy a mintákat összekötik egy jó hővezetővel. Ezt szokásos "heat flow" kaloriméternek nevezni, mivel a két minta közötti természetes hőáram biztosítja a hőmérséklet különbség csökkentését és ezzel a berendezés teljesítményre való kalibrálásának lehetőségét. A másik módszer az, hogy a két mintát kívülről különbözőképpen fűtjük úgy, hogy elektronikus (esetleg szoftveres) negatív visszacsatolással biztosítjuk a hőmérséklet különbség csökkentését. Ezt "power compensated" kaloriméternek nevezzük.

A tanszéken az alábbi két kaloriméter működik:

PERKIN-ELMER DSC


A műszer "power compensated" elven működő kaloriméter, amely egy DSC II gyári modell felújított változata. A berendezés vezérlése és az adatgyűjtés teljesen számítógépen keresztül történik az un. Real-Time Linux operációs rendszeren keresztül. Ez lehetővé teszi mintegy 10kHz frekvenciával az adatgyűjtést és a vezérlést (átlag ill. differenciális hőmérséklet )   
A berendezéssel szobahőmérséklet és 1000K között lehet mérni igen tág (0.01-320 K/min) fűtési sebesség tartományban.  Lehetőség van az utóbbi időben egyre kiterjedtebben használt modulált mérés végzésére is, amely egy unikális lehetőség a reverzibilis és irreverzibilis folyamatok gyors szétválasztására.

SETARAM DSC


"Heat flow" elven működő kaloriméter amely össze van építve egy nagy érzékenységű mérleggel, így a mérés során lehetőség van a minta súlyváltozásának meghatározására is.
Az berendezés előnye, hogy 1600°C-ig képes mérni, ugyanakkor azonban a teljesítménymérés pontossága csak mintegy 10%. A maximálisan elérhető fűtési sebesség pedig 20K/min.

Kapcsolattartó: Groma István