ELTE ELTE TTK Fizikai Intézet Tanrend ETR
Cím: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a.
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Fax: +36-1-372-2811
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2845
E-mail: titkar@metal.elte.hu
A tanszékről
Oktatás
Kutatás
Munkatársak
Szemináriumok
Kezdőlap

Belső oldalak

Hungarian English

Makroszkopikus minták mechanikai vizsgálata


INSTRON anyagvizsgáló berendezés és működési elve

Elvégezhető mérések:
 • hagymányos szakító vizsgálatok
 • összenyomás
 • hajlítás
 • törő vizsgálatok

hőmérsékleti tartomány: -196 - +1000oC mérésfajtától függően


Az INSTRON típusú anyagvizsgáló gépen szakító, nyomó, törő és hajlító vizsgálatok végezhetők. A minta hőmérséklete -196 - +1000 oC hőmérsékleti tartományban változhat.
Szakítás (nyújtás) esetén a próbatest egyik vége a befogó szerkezeten keresztül, a próbatest szilárdságának megfelelően kiválasztott és mereven rögzített erőmérő cellához csatlakozik. A próbatest másik vége az úgynevezett keresztfejhez  kapcsolódik, amely az erőmérő cellához képest, precíziós menetes orsók segítségével meghatározott sebességgel elmozdítható. Az elmozdulás hatására a minta megnyúlik és ehhez meghatározott nagyságú erőre van szükség. Ennek mérése az erőmérő cellával történik. A próbatest megnyúlása a keresztfej elmozdulásával szabályozható. Ennek ebessége 20 fokozatban 0.5-500 mm/perc közötti tartományban változtatható. A keresztfej mozgatását egy selsyn típusú vezérlőrendszer biztosítja. A nyúlás mérését a keresztfej sebességének ismeretében időmérésre vezetjük vissza.
A gép nagy terhelések elviselésére alkalmas ugyan, de nem tökéletesen merev. Így ha a keresztfejet adott távolsággal elmozdítjuk, akkor ez az elmozdulás megoszlik gép és a próbatest deformációja között és így a minta nem a kívánt mértékben deformálódik. A gép deformációja általában az erő lineáris függvénye, és ezt egy paraméter, a gép merevségi tényezőjével vehetjük figyelembe. Ez a korrekció különösen rövid, nagyszilárdságú minták szakításakor és összenyomásakor lehet jelentős, mivel ilyenkor a minták deformációja egyre inkább összemérhető a gépével.
A próbatest alakváltozását - a fenti nehézségek elkerülése céljából - nyúlásmérő segítségével is rögzíthetjük. Ennek alkalmazásával a próbatest két belső pontja közötti elmozdulást érzékeljük. Ezáltal kiküszöbölhetők a befogás okozta pontatlanságok és a gép saját deformációjának hatása.

Nagytisztaságú fémek plasztikus alakváltozásaA vizsgálat során a próbatestet terhelő erőt, a keresztfej elmozdulását, a nyúlásmérő jelét és a mintavételezés időpontját mérjük és digitalizáljuk. Az adatgyűjtés sebessége maximum 4*1000 adat másodpercenként 12 bites felbontásban. Az adatokat számítógép segítségével a további feldolgozás céljából ASCII formátumban mágneslemezen rögzítjük. A berendezés jellemzői:
a mért mennyiség méréshatárok pontosság
erő 10-4 - 5*104 N 0.1%
elmozdulás 0-800 mm 10µm
nyúlás 0-3 mm 2µm

MTS anyagvizsgáló gép és működési elve

Az elvégezhető mérések:
 • -hagymányos szakító vizsgálatok
 • -összenyomás
 • -fárasztás megadott erővel
 • -fárasztás előírt plasztikus deformációval
 • -három és négypontos hajlítás
 • -törő vizsgálatok
 • -feszültség relaxáció
 • -rövidebb idejű kúszás mérés
 • -modulált kúszás mérések
 • -polimerek belsősúrlódásának mérése
 • vizsgálata a feszültség függvényében
 • -hőtágulás mérése
 • -makrokeménység mérés

a mérések hőmérsékleti tartománya: -100 ... +300 °C

Az MTS berendezés, nyomófeltéttel
Az MTS egy modern anyagvizsgáló gép, igen sok fajta mechanikai vizsgálat elvégzésére alkalmas. A vizsgálandó minta egyik vége egy erőmérő cellához csatlakozik, a másik vége egy hidraulikusan mozgatható dugattyúhoz kapcsolódik. A dugattyú maximum 200 mm-t mozdítható el. A minta deformálása a dugattyú nagy pontosságú elmozdításával hozható létre. A mérő berendezés vezérlése három különböző módon valósítható meg. Ezek a következők lehetnek: útvezérlés, erővezérlés és deformáció-vezérlés. A vezérlőjel minden esetben egy maximum 10 V amplitúdójú analóg elektromos feszültség. A feszültség időbeli változása szinte "tetszőleges" lehet. Egyedüli korlátozó tényező a gép mechanikai felső határfrekvenciája, amely kb. 50 Hz! A vezérlőjel előállításáról egy beépített függvénygenerátor vagy egy külső számítógép gondoskodik. A belső függvénygenerátor háromszög, négyszög és szinusz alakú jeleket állít elő. A számítógép segítségével azonban tetszőleges alakú függvény programozható és ebből egy 16 bites DA átalakító segítségével állítjuk elő a vezérlő jelet. Könnyen megvalósítható egy olyan mérési elrendezés is, amelynek során a mintát a későbbi felhasználása során ért igénybevétellel teszteljük. A vizsgálat során a próbatestet terhelő erőt, a dugattyú elmozdulását, a nyúlásmérő jelét és a mintavételezés időpontját mérjük és digitalizáljuk. Az adatgyűjtés sebessége maximum 4*2000 adat másodpercenként 12 bites felbontásban. Az adatokat számítógép segítségével a további feldolgozás céljából ASCII formátumban mágneslemezen rögzítjük.

Útvezérlés

Ezt a vezérlési módot akkor célszerű használni, ha minta deformációjának pontosságával szemben nincsenek szigorú követelményeink. A vezérlőjel ez esetben a dugattyú pillanatnyi helyzetével arányos jellel kerül összehasonlításra. A két jel különbsége, a hibajel. Ez a jel egy PID visszacsatoló hurkon keresztül úgy változtatja meg a dugattyú alatt vagy felett a hidraulikus tápegységből jövő olaj mennyiségét, hogy a hibajel nagysága minimális legyen. Ennek nagyságát és a szabályzás dinamikai tulajdonságait a visszacsatoló hurok "szorossága" szabja meg. Adott minta esetében a szabályzás arányos részének (P), időállandójának (I) és sebesség érzékenységének (D) megfelelő kiválasztásával a visszacsatolás optimalizálható. Megemlítjük, hogy a minta szerves része a visszacsatolásnak. Paraméterei a vizsgálat során jelentősen megváltozhatnak. Ezért a visszacsatolásnak elegendő fázistartalékkal kell rendelkeznie a katasztrofális oszcillációk elkerülése végett. Ez a többi vezérlésmód esetében is igaz. Belátható, hogy ezen vezérlés esetén a minta deformációja a gép alakváltozása és a befogás okozta hatások miatt kisebb lehet a vártnál.

Erővezérlés

Ez a vezérlési mód akkor használatos, ha olyan vizsgálatot akarunk végezni, ahol a mintában előírt feszültségnek kell kialakulni a mérés során, pl. előírt feszültségű fárasztás esetében. Ekkor a vezérlőjelet az erőmérő cella erővel arányos feszültségével hasonlítjuk össze. Az így kapott hibajelet egy második PID visszacsatoló hurok segítségével minimalizáljuk. A visszacsatolás paraméterei az előzőekben leírt útvezérléshez hasonlóan szabályozhatóak. Ez a vezérlés lehetővé teszi pl. az állandó erővel, azaz állandó mechanikai feszültséggel történő deformáció (kúszás) mérését is.
Kúszásmérés a temperálókamrában erővezérlésselEgy 70m vastag Sn-Pb nyírási kúszása 100oC hőmérsékleten

Deformációvezérlés

Ez a vezérlési mód a leghatékonyabb. Alkalmazására akkor kerül sor ha a minta deformációját igen nagy pontossággal kívánjuk mérni. Ez esetben a minta két (befogástól nem deformált) belső pontjához egy nyúlásmérőt rögzítünk. Ennek kimenőjele arányos a minta két pont közötti deformációjával, illetve elmozdulásával. Ezen jel és a vezérlőjel közötti különbséget mint hibajelet használjuk fel a visszacsatoláshoz egy harmadik szabályozható PID hurok alkalmazásával. Így a minta deformációja az előírt értéket akár 0.2 mikron pontossággal követheti. Ezzel a mérési módszerrel és a PID szabályzó megfelelő beállításával elérhető, hogy a gép látszólagos merevségi tényezője igen nagy legyen. Ez a vezérlési mód lehetővé teszi az állandó deformációval történő mérést is (feszültség relaxáció).

Modulált mérések

Ezen mérési mód lényege, hogy pl. erővezérlésben egy lassan változó vezérlőjelre egy viszonylag gyorsabb, kis amplitúdójú, pl. 0,1-10 Hz-es szinusz jelet szuperponálunk. Így a minta válasza -a deformációja- tartalmazni fog egy periodikus részt is. A mintán mért periodikus erő és

Belsősúrlódási csúcs a polipropilén üvegesedési hőmérsékleténPolipropilén dinamikus modulusza a hőmérséklet függvényében

Polipropilén hőtágulása

a deformáció azonban nem lesz fázisban egymással. A fáziskülönbségből pl. polimerek esetében meghatározható a minta belsősúrlódása (tan ?) A vizsgálatokat -50 +300 oC hőmérsékleti intervallumban végezhetjük. Így a belsősúrlódási folyamatok azonosíthatók, aktiválási entalpiájuk meghatározható. A mérés során az anyagok belsősúrlódása tehát nem csak zérus terhelés környezetében határozható meg, hanem a lassan változó kvázi-sztatikus terhelőerő vagy deformáció függvényében is.
A modulált mérés segítségével pl. törési vizsgálatok során könnyen detektálható a repedés terjedés megindulása.
a mért mennyiség
méréshatárok
pontosság
 erő
50-5*104 N
0.01%
 elmozdulás
max. 200 mm
50µm
 nyúlás
max. 5 mm
0.5-1µm


Szabadvégű csavarógép és működése


Az elvégezhető mérések:
 •  -csavarási mérések szabadvégű mintákon
 • -csavaró fárasztó vizsgálatok
 • -modulált csavarások
 • -csavarási feszültség-relaxáció mérése
hőmérsékleti tartomány: -196 - +100°C

A csavarógép, a minta a készülék alsó részébe kerülIsmeretes, hogy egytengelyű nyújtás segítségével elérhető deformáció nagysága tiszta anyagok esetében, általában kisebb mint 100%. Csavarással ennél lényegesen nagyobb (több száz százalékos) deformációk is vizsgálhatók. Az ilyen nagy deformációk során fellépő alakítási keményedés és diszlokáció szerkezet tanulmányozása érdekében egy számítógép vezérlésű, vastag minták csavarására alkalmas szabadvégű csavarógépet építettünk. A minta egyik vége rögzített míg a másik vége csavarás közben a minta hossztengelye mentén elmozdulhat. Így lehetűvé vált a minták nyúlásnak vagy összehúzódásának mérése a csavarás során. Ilyen típusú berendezés a kereskedelmi forgalomban nem kapható. A minta hőmérséklete -196 - +100°C közötti tartományban beállítható, átmérője 1-6 mm, a hossza 60-150 mm lehet. A csavarási vizsgálat során 12 bit pontossággal mérjük a mintavételezés idejét, a forgatónyomatékot és a minta hosszváltozását. Az adatgyűjtés sebessége 4*2000 adat/s. A csavarást számítógép vezérli így alkalmas csavarási fárasztó és modulált csavarási vizsgálatok végzésére is.
a mért mennyiség méréshatárok pontosság
nyomaték 10-2 - 15 Nm 0.1 %
elfordulás korlátlan 0.1°
max sebesség 0-2 ϖ rad/s

Kapcsolattartó: Vörös György