ELTE ELTE TTK Fizikai Intézet Tanrend ETR
Cím: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a.
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Fax: +36-1-372-2811
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2845
E-mail: titkar@metal.elte.hu
A tanszékről
Oktatás
Kutatás
Munkatársak
Szemináriumok
Kezdőlap

Belső oldalak

Hungarian English

Diszlokációszerkezetek kialakulásának számítógépes modellezése

Az utóbbi évtizedben a diszlokációk tulajdonságainak vizsgálata újra az érdeklődés homlokterébe került. Ennek az az oka, hogy a számítógépek teljesítményének gyors fejlődése lehetővé tette sok diszlokációt tartalmazó rendszerek kollektív tulajdonságainak vizsgálatát. Ezzel megnyílt az út többek között a diszlokáció mintázatok valamint plasztikus deformáció során fellépő végesméret effektusok modellezésére. Ebben az irányban Tanszékünkön számos PhD ill. diplomandusz hallgató részvételével intenzív kutatómunka folyik. A közvetlen számítógépes szimulációs munka mellett foglalkozunk egy a numerikus eredményeket felhasználó diszlokáció kontinuum elmélet kidolgozásával. Az elméleti kutatások mellett foglalkozunk a diszlokációrendszerek statisztikus tulajdonságainak kísérleti meghatározásával is. Ehhez a tradicionális TEM vizsgálatokon kívül röntgen vonalprofil analízis valamint nanoindentációs méréseket végzünk.

Néhány fontos a témában megjelent publikáció: