ELTE Általános Fizika Tanszék


Hazai szakfolyóiratban megjelent publikációk


2002.

Bérces Gy.: Számítógéppel segített fizikatanítás, Módszertani Lapok, Fizika, 9. 1-6 (2002)

Rajkovits Zs.: Fizikaórán hasznos biológiaismeretek, Iskolakultúra, XII/4. 87-92 (2002)