ELTE Általános Fizika Tanszék


Hazai szakfolyóiratban megjelent publikációk


2005.

Radnóti K.: A kémiaoktatás problémái, A Kémia Tanítása MOZAIK XIII. 1.3-9 (2005)

Radnóti K.: A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében, Iskolakultúra XV. 3. 81-95 (2005)

Radnóti K.: A középiskolai fizikaoktatás problémái egy felmérés tükrében, Fizikai Szemle LV. 54. 148-152 (2005)

Radnóti K.: A fizika tantárgy problémái és lehetséges megoldásuk egy felméréssorozat tükrében, A Fizika Tanítása MOZAIK XIII. 3. 5-14 (2005)

Radnóti K.: A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében – 2, Fizikai Szemle LV., 8. 268-273 (2005)

Erdélyi E., Katona A., Radnóti K.: Tanításművészet és tanárképzés, Pedagógusképzés 3. 3. 69-77 (2005)

Radnóti K.: A fizikatanítás pedagógiájának kérdései a fizika évében, Iskolakultúra XV. 10. 3-5 (2005)

Radnóti K.: Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Iskolakultúra XV. 10. 5-13 (2005)

Radnóti K.: Az önálló ismeretszerzésre alapozott tanítás lehetősége a természettudományi nevelésben, Új Pedagógiai Szemle LV.10. 61-68 (2005)

Radnóti Katalin: A tanítás művészete, mint újszerű tanulásszervezési módszer bemutatása egy kémiai példán keresztül, Középiskolai Kémiai Lapok XXXII. 5. 429-436 (2005)