ELTE Általános Fizika Tanszék


Könyvfejezet


1995-2005


Tasnádi P., Főzy I.: Elektro- és magnetosztatika, Fizikai kísérletek gyűjteménye 2., (szerk. Juhász András), Arkhimédész Bt.-TYPOTEX, Bp. p. 21-106 (1995)

Tasnádi P.: Nemlineáris jelenségek, Fizikai kísérletek gyűjteménye 3., (szerk. Juhász András), Arkhimédész Bt.-TYPOTEX, Bp. p. 186-219 (1995)Radnai Gy.: Jedlik Ányos, in: Mons Sacer 996-1996 Pannonhalma 1000 éve (szerk. Takács Imre) II. 264-279 Pannonhalma (1996)Radnai Gy.: Egyetemi tankönyv lektorálása: Hevesi Imre: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 669 (1998)T. Ungár: Warren – Averbach Applications, in Indrustial applications of X-ray diffraction, (ed.: F.H. Chung, D. K. Smith), Marcel Dekker Inc. New York - Based. 847-867 (1999)Bérczi Sz., Hargitai H., Illés E., Kereszturi Á., Opitz A., Sik A., Weidinger T.: Bolygólégkörök Atlasza (Kis Atlasz a Naprendszerről (4)) (2002)

N.Q. Chinh, Gy. Vörös, Z. Horita, T. G. Langdon: Work hardwning behavior of aluminum a wide range of strain, Ultrafine Grained Mat. II. 567-674 (2002)Bérczi Sz.: Kis égitestek anyagának fejlődése, Csillagászati évkönyv (2003)

Bérczi Sz.: A Naprendszer keletkezésének kémiai modellje. Ásványi anyagok övezeteinek létrejötte a Naprendszerben. In: Geonómia az ezredforduló után. Szerk. Dudich E. MTA-UNICONSTANT, Budapest, 35-40. (2003)

Bérczi Sz.: A Naprendszer kisebb égitestjeinek fejlődéstörténete a kondritos meteoritok vizsgálata alapján. In: Geonómia az ezredforduló után. Szerk. Dudich E. MTA-UNICONSTANT, Budapest, 45-54. (2003)

Bérczi Sz.: Első lépés a Naprendszer szilárd felszínű égitestjeinek egységes sztratigráfiája felé: holdi sztratigráfia. In: Geonómia az ezredforduló után. Szerk. Dudich E. MTA-UNICONSTANT, Budapest, 55-60. (2003)

Bérczi Sz.: Holdkőzetek az Apolló expedíciókról. In: Geonómia az ezredforduló után. Szerk. Dudich E. MTA-UNICONSTANT, Budapest, 61-66. (2003)

Bérczi Sz.: A Hunveyor kisérleti gyakorló egyetemi űrszonda építésének jelentősége az oktatásban. In: Magyar Űrkutatás 2002. (2003) Magyar Űrkutatási Iroda, Budapest, 153-155. (2003)

Bérczi Sz.: A NASA holdkőzetek az űrkutatás és az anyagtudományok oktatásában. In: Magyar Űrkutatás 2002. (2003) Magyar Űrkutatási Iroda, Budapest, 154-157. (2003)

I. Groma and F.F. Csikor,: Statistical properties of dislocation ensembles, in Thermodynamics, Microstructures and Plasticity, A. Finel et al. (eds.), Kluwer Academic Publishers, 333. (2003)
I. Groma, A. Borbély: X-ray peak Broadening due to inhomogeneous dislocation distribution, Diffraction analysis of the Microstructure of Materials, Springer Series in Materials Science 68, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 285- 307 (2004)Radnóti K.: A fizika tanulása, Tanuljunk, de hogyan? Szerk.: Katona András, Ládi László, Victor András. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 137-170 (2005)