Név:
Dr. Borbély András PhD
Munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Általános Fizika Tanszék
Beosztás: Egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat: Ph.D.
Kutatási terület: Kompozitok anyagok mechanikai tulajdonságai
Mikroszerkezeti vizsgálati módszerek:
  • Röntgen tomográfia
  • Röntgen vonalprofilanalízis
  • Mikrotextúra, Visszaszórt Elektrondiffrakció (EBSD)
Oktatási terület: Főkollokviumok: Számolási és Laborgyakorlatok:
  • Kísérleti Fizika II, számolási gyakorlat, II.évf. fizika tanár
Speciális előadások:
  • A végeselem módszer és alkalmazása az anyagtudományban
Egyéb oktatási ,kutatási tevékenység: Diplomamunkák:
PhD képzés
Vezetõi megbízatások:
Szakmai közéleti tevékenység:
Egyéb információ: