Név:
Dr. Juhász András CSc
Munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Általános Fizika Tanszék
Szakképzettség: Okl. kémia-fizika szakos középiskolai tanár
Beosztás: Egyetemi docens
Tudományos fokozat: Kandidátus
Kutatási terület: Fémek, kerámiák, üvegek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata benyomási méréstechnikával
Módosított felületi rétegek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
A Fizika oktatás mószertana
Oktatási terület: Főkollégiumok: Laborgyakorlatok:
  • Demonstrációs labor gyak. IV évf. fizika tanár
  • Emelt szintű anyagtudományi labor IV. évf. fizikus
Speciális előadások:
  • Mindennapok fizikája
  • Fizika szakkör a középiskolában
Egyéb oktatási ,kutatási tevékenység: Tudományos diákköri munka vezeteés
Ph.D. témavezetés
Vezetõi megbízatások:
Szakmai közéleti tevékenység:
  • Fizikus Tanszékcsoporti Tanács választott tagja
  • Fizikus Tanszékcsoport Oktatási Bizottságának tagja, tanárképzési felelős
  • MTA osztályai által létrehozott , a természettudományok közoktatási helyzetét elemző ad hoc bizottság tagja
  • Kerettantervi szakértő
  • A Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi verseny szervezője
  • Öveges József Tanáregylet elnöke