Tanszéki  Szeminárium

ELTE Általános Fizika Tanszék

2003/2004 I. félév

     A szeminárium szervezője: Gubicza Jenő

Szept. 23.     Sáray István: Plazmakemence-bemutató
 

Szept. 30.     Radnai Gyula: Az idei felvételi fizikából
 

Okt. 07.     Tegze György: A mikroszerkezet szimulációja "phase-field" módszerrel
 

Okt. 14.     -----
 

Okt. 21.     Kenesei Péter: Fémmátrixú kompozitok háromdimenziós modellezése végeselem módszerrel
 

Okt. 28.     Tasnádi Péter: Tanárképzés és a bolognai koncepció
 

Nov. 04..     Szenes György: Nagyenergiás ionokkal kiváltott keveredés két anyag határfelületén
 

Nov. 11.     Simon Kornél: Rétegződési hibák hatása a röntgen vonalprofilokra
 

Nov. 18.     Kádár Csilla: Fémhabok cellaméreteloszlásának hatása a feszültség-deformáció görbére
 

Nov. 25.     Lábár János: Nanoszemcsés és amorf anyagok szerkezetének vizsgálata elektrondiffrakcióval

Dec. 02.     Máthis Krisztián: Mg ötvözetek alakítási keményedésének modellezése

Dec. 09.     Bérczi Szaniszló: Holdkőzetek , HUNVEYOR

Dec. 16.     Kovács Zsolt: Plasztikus instabilitások amorf fémekben

A szemináriumok 8.30-kor kezdődnek.