ELTE  honlap

 TTK honlap

  Telefonkönyv

 Tanulmányi Osztály

 

 ETR

 

 BSc fizika laboratóriumok

 

 Mérések csoportbeosztása

 Gyakorlatok vezetői

  Mérések letölthető leírásai

 Aktuális információk

 Mérések érdemjegyei

 Osztályzás módja

 Jegyzőkönyvek leadása

 Anonim javaslatok, megjegyzések

 

Az Alkalmazott Fizikai Módszerek Laboratórium általános rendje

 

Laborvezetők:

 

Dankházi Zoltán egy. doc. Anyagfizikai Tanszék.

Horváth Ákos egy. doc. Atomfizikai Tanszék.

 

Az Alkalmazott Fizikai Módszerek Laboratórium mérési:

Folyadékszcintillációs spektroszkópia

Gamma spektroszkópia

Egykristály röntgendiffrakció

Röntgen vonalprofil analízis

Optikai pumpálás

Elektron-spin rezonancia

Transzmissziós elektronmikroszkópia

Pásztázó elektronmikroszkópia

 

 

Az Alkalmazott Fizikai Módszerek Laboratórium gyakorlatait a Fizikai Intézet különböző laboratóriumaiban végzik. A mérések helye és a mérést vezető oktatók adatai a Gyakorlatok vezetői menüpontban  találhatók.

 

A mérések leírásai a Mérések letölthető leírásai menüpontban pdf fájlban megtalálhatók és letölthetők.

 

A szemeszter során minden hallgatónak a fenti 9 mérés közül 6 mérést  kell elvégeznie. Ez azt jelenti, hogy 6 mérésgyakorlaton részt kell venni, és 6 értékelhető (elégtelennél jobb érdemjeggyel értékelt) jegyzőkönyvet kell benyújtani. A jegyzőkönyveket a laborgyakorlatot vezető oktatóhoz a mérést követő 2 héten belül kell eljuttatni. A jegyzőkönyv leadás helye a Jegyzőkönyvek leadása menüpontban található meg. Ha a jegyzőkönyv leadása késik, az két hetente egy jeggyel rosszabb érdemjegyet eredményez.

 

A méréseket három főből álló hallgatói csoportokban végzik. Jegyzőkönyvet azonban mindenki önállóan készít, azonos adatok esetén is. A jegyzőkönyvek másolása valamennyi fél számára elégtelen érdemjegyet eredményez.

 

A laborgyakorlatokról csak nagyon indokolt esetben (betegség, hivatalos külföldi út stb.) lehet hiányozni, és a hiányzást igazolni kell. Pótmérésre a félév végén csak korlátozott számú lehetőség van!

 

A jegyzőkönyveket üres A4-es lapokra írják. A jegyzőkönyvek készülhetnek nyomtatással vagy kézírással. Nyomtatás esetén a magyar karakterkészlet használata kötelező. A jegyzőkönyv készítésének szabályait a korábbi laboratóriumi gyakorlatokon elsajátították. Ezek a szabályok természetesen most is érvényesek. A laborgyakorlaton mért adatokat és egyéb feljegyzéseket tartalmazó adatlap kötelező része a beadandó jegyzőkönyvnek. A jegyzőkönyv borító oldala kötelezően a következő adatokat tartalmazza: a mérés elnevezése, a mérő neve és szakja, a laborvezető neve, a mérés dátuma, a beadás dátuma. Az ábrák vagy nyomtatással készülnek, vagy kézi rajzzal milliméter-papírra. Az ábrákat számozással kell ellátni, és a szövegben ezzel a számmal kell hivatkozni az ábrára. A jegyzőkönyv lapjait számozással is el kell látni, és beadás előtt össze kell fűzni.

 

A laborgyakorlatok előtt a hallgatók rövid zárthelyit írnak. Amennyiben a zárthelyi alapján az derül ki, hogy felkészületlen a hallgató, akkor ez alkalommal a mérést nem végezheti el. Természetesen az elmaradt mérést pótolni kell. A zárthelyi osztályzata beleszámít az év végi jegybe. Az érdemjegy kialakításának módja az Osztályzás módja menüpontban megtalálható.

 

 

 

Frissítve: