IRODALOM

    A  laboratóriumi munkára való felkészülést számos irodalom segíti. A klasszikus források mellett a laboratórium oktatói az elmult évtizedekben számos cikket, könyvet, monográfiát írtak, amely közvetlenül használható a kísérletezõ munkában. Külön említést érdemel a kb. 1500 oldalas  Fizikai Kísérletek Gyûjteménye I-II-III, c. monográfia, melynek szerzõi közül többen oktatnak ebben a laboratóriumban.
        A   hallgatók felkészüléséhez szükséges irodalmat  is mellékeljük az alábbiakban. Ezt a tematikát, irodalomjegyzéket az egyes kísérletek részletes leírásával együtt a félév elején kézhezkapják a hallgatók. A hallgatók felkészülését INTERNET-es kísérletgyûjtemény  (http://metal.elte.hu/~phexp)  és keresõ is  támogatja.

Irodalomjegyzék a Fizika Szakmódszertani Laboratórium gyakorlataihoz:

 [1] Budó Á.: Kísérleti Fizika I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
 [2] Budó Á.: Kísérleti Fizika II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.
 [3] Budó Á. és Mátrai T.: Kísérleti Fizika III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
 [4] Fizikai Kísérletek Gyûjteménye I., szerkesztõ   Juhász A., Arkhimédész Bt. &
      TYPOTEX Kiadó, Budapest, 1994.
 [5] Fizikai Kísérletek Gyûjteménye II., szerkesztõ  Juhász A., Arkhimédész Bt. &
      TYPOTEX Kiadó, Budapest, 1994.
 [6] Fizikai Kísérletek Gyûjteménye III., szerkesztõ Juhász A., Arkhimédész Bt. &
      TYPOTEX Kiadó, Budapest, 1995.
 [7] Levius E.: Optikai Demonstrációs Kísérletek , Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
 [8] Jegyzet a IV. éves fizikaszakos tanárjelöltek demonstrációs laboratóriumi
       gyakorlatához. Szerk.: Párkányi L., Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
 [9] Poór I.: Elõadási Kísérletek,  Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.
 [10] Rajkovits Zs.,  Fõzy I.: Egyszerû kísérletek, ELTE, Budapest, 1991.
 [11] Bérces Gy.,  Fõzy I.:  Fizikai kísérletek számítógéppel, ELTE, Budapest, 1991.
 [12] Bérces Gy., Fõzy I., Juhász A. és Tasnádi P.:  Versenyfeladatok Kísérleti
        Fizikából 1973-1993, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
 [13] Fizikai Kísérletek Gyûjteménye I., http://metal.elte.hu/~phexp  , 1997.
     Említést érdemel még, hogy a  középiskolai fizika tanulmányi versenyek kísérleti fordulóját húsz éven keresztül a demonstrációs laboratóriumban rendezték. A feladatokat, eszközöket a tanszék dolgozói   állították össze. Ezen kísérletek összefoglalása a
Bérces Gy., Fõzy I., Juhász A. és Tasnádi P.:  Versenyfeladatok Kísérleti Fizikából, 1973-1993, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. munkában megtalálható.