A Demonstrációs Laboratórium gyakorlatai
 I. félév


 
 

1. Ingamozgás, rezgõmozgás
2. Mérõkísérletek magnetométerrel
3. Hõtani kísérletek
4. Elektrosztatikai kísérletek
5. Kísérletek váltakozó áramú körökkel
6. Az áram mágneses hatása. Az elektromágneses indukció
7. Az anyag szerkezetére utaló kísérletek  I.
8. Elektrokémiai kísérletek
9. Kísérletek a fény törésére és visszaverõdésére
10. Az optikai leképezés törvényei. Tükrök, lencsék
11. Kísérletek a fényinterferenciára és a fényelhajlásra
12. Kísérletek a fény diszperziójára és a polarizációra