Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2008

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Fémek felületi feszültsége Tichy Géza
Lapcentrált köbös kristálytól a kvázikristályig Tichy Géza
Perturbációk periódikus szerkezetekben Tichy Géza
Polimerizált fulleridsók vizsgálata infravörös spektroszkópiával Kamarás Katalin
 
Asztrofizika, kozmológia
A gamma kitörések kozmológiai vizsgálata. Horvath Istvan
A hintamanőver szimulációja Csabai István
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Kettős alagútmikroszkóp-tű készítése Dombi Péter
Kristályhibák CdWO4 szcintillátorban Kovács László
Bejátszott illetve használatlan "e" hegedühúr mikroszrekezete közötti eltérések vizsgálata Ungar Tamas
Kristályhibák kvázi-kontinuum leírása Vörös György
 
Asztrofizika, kozmológia
A Tejútrendszer középpontja Petrovay Kristóf
Exobolygó-rendszerek dinamikája Érdi Bálint
Kozmológikus gamma-kitörések és spektrumjaik vizsgálata Bagoly Zsolt
Meteorbecsapódások a Föld történetében Petrovay Kristóf
Nukleáris asztrofizikai reakcióráták számítása Csótó Attila
Ultranagy energiájú kozmikus sugarak vizsgálata Bagoly Zsolt
Valtozocsillag-kutatas egy terndszuro algoritmus segitsegevel Kovacs Geza
 
Biológiai Fizika
Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése Czirók András
Evolúciós folyamatok modellezése Meszéna Géza
Lipid membránok dinamikája Derényi Imre
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Analóg elektronikai eszközök építése részecskefizikai mérésekhez Varga Dezs?
Sokcsatornás analizátor építése hangkártyával gamma-spektroszkópiai mérésekhez Varga Dezs?
 
Klasszikus fizika
Ellenálláshálózatok vizsgálata Green-függvényes módszerrel Cserti József
Hullámterjedési jelenségek csatolt oszcillátor-rendszerekben Dávid Gyula
Kaotikus viselkedes felhokben Tél Tamás
 
Optika és lézerfizika
Dielektrikum multirétegrácsok tervezése Dombi Péter
 
Plazmafizika
Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata Kocsis Gábor
 
Részecskefizika
Kölcsönható Fermi-gázok állapotegyenletének vizsgálata extrém nagy energiasűrűségeken Lévai Péter
Kozmikus részecskék energiaeloszlásának mérése müonok anyagban való elnyelődéséből Varga Dezs?
Nagyenergiás kozmikus részecskék kimutatása kozmikus müonok korrelációjával Varga Dezs?
Trigger-rendszer szimulációja nagy impulzusú részecskék detektálásához a CERN LHC ALICE kísérletben Lévai Péter
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Folyadékfelszinen mozgó robotok kollektiv mozgásának vezérlése Vicsek Tamás
Granuláris anyagok kísérleti vizsgálata Koltai János
 
Egyéb területek
A Kékestető bioklimatológiai vizsgálata a gyógyturizmus szempontjából Németh Ákos
A Rayleigh-Taylor instabilitás numerikus vizsgálata a köpenylitoszfera - asztenoszfera rendszerben. Herein Mátyás
In situ kőzet-hővezetőképesség meghatározás hőszivattyúk tervezéséhez Dövényi Péter
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter