Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2009

 

 
Biológiai Fizika
Az extracelluláris mátrix önszerveződésének vizsgálata Czirók András
 
Matematikai fizika
Newman-Penrose tipusú megmaradó mennyiségek Yang-Mills és Einstein-Yang-Mills rendszerekben Szabados László
 
Optika és lézerfizika
Csapdázott rubídium atomok mozgatása frekvenciamodulált lézerimpulzusokkal Dr. Sörlei Zsuzsa
Opikai fázisrácsok és hullámvezetők készítése és minősítése amorf és kristályos opyikai anyagokban Dr. Bányász István
 
Részecskefizika
A kvantumszíndinamika fázisátmenete katz Sándor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Univerzalitás a portfólió-optimalizációs fázisátalakulásban Kondor Imre
 
Egyéb területek
Deutérium pelletek és forró plazmák kölcsönhatása Gál Kinga
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Rövid távú rend kovalens amorf ötvözetekben Jóvári Pál
 
Klasszikus fizika
Felhőtulajdonságok vizsgálata Tél Tamás
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantuminformáció ás irreverzibilitás Diósi Lajos
 
Részecskefizika
Elektron-pozitron párkeltés elemi reakciókban Wolf György
Vektormezonok tulajdonságai közegben a linerás szigma-modell segitségével Wolf György
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Cu-Mn ÖTVÖZETRÉTEGEK SZERKEZETE ÉS MORFOLÓGIÁJA Radnóczi György
 
Asztrofizika, kozmológia
Kozmologikus gamma-kitörések vizsgálata Bagoly Zsolt
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter