Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2009

 

 
Biológiai Fizika
Fehérjeaggregátumok előállítása és vizsgálata. Smeller László
Lepkeszárny domborzat optikai meghatározása három dimenzióban Márk Géza István
 
Kvantumrendszerek fizikája
Jahn-Teller felületek és vibronikus energiaszintek ab initio számítása Tarczay György
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Komplex rendszerek klasszifikációja mesterséges inteligencia segítségével Vattay Gábor
 
Egyéb területek
A fizikatanítás pedagógiája Radnóti Katalin
Kollektivan úszó egyszerű robotok vizsgálata Vicsek Tamás
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Nagy sebességű alakváltozás hatása az anyag mikroszerkezetére Gubicza Jen?
Diszlokáció rendszerek polarizációjának meghatározása röntgen vonalprofil analízissel Groma István
Elektronszerkezet vizsgálat röntgenspektroszkópiával Dankházi Zoltán
Faanyagok mechanikai tulajdnságai juhász András
Ionimplantált anyagok optikai vizsgálata napelem- és félvezetőtechnológiai kutatásokhoz Petrik Péter
Közepes energiájú ionokkal besugárzott kerámiákban kialakuló nanostruktúrák vizsgálata Havancsák Károly
Szemcsés anyag folyásakor megfigyelhető rezonanciajelenségek Börzsönyi Tamás
Szén nanocsövek sávszerkezete helikális Brillouin-zónában Koltai János
Szilícium nanoszálak vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal dr. Radnóczi György Zoltán
 
Asztrofizika, kozmológia
A Kuiper-öv dinamikája Érdi Bálint
Az Univerzum tágulása Csabai István
Gammakitörések fénygörbéinek statisztikus vizsgálata Bagoly Zsolt
Interferometrikus gravitációshullám-detektorok adatának analízise idő-frekvencia térben Raffai Péter
Új változócsillagok a DM Cygni területén Jurcsik Johanna
 
Biológiai Fizika
Csoportos mozgás szimulációs vizsgálata súlyozott vezetői dominanciájú egyedek esetén Nagy Máté
Dinamikai rendezetlenség fehérjékben Derényi Imre
Eltérő tulajdonságú sejtcsoportok együttes kollektív mozgásnak szimulációs vizsgálata Nagy Máté
Evolúciós folyamatok modellezése Meszéna Géza
Fejérje adszorpció in situ optikai vizsgálata bioszenzorikai alkalmazásokhoz Petrik Péter
Madarak kollektív leszállásának vizsgálata számítógépes szimulációval Vicsek Tamás
Sejtcsoportok együttes mozgásának modellezése Czirók András
Sejtmozgások modellezése extracelluláris mátrix környezetben Czirók András
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Föld alatti üregek vizsgálata kozmikus részecskék segitségével Barnaföldi Gergely Gábor
Gáztöltésű detektorok analóg elektronikai rendszerének offline vizsgálata Varga Dezs?
GPU alkalmazások GRID hálózatokban Barnaföldi Gergely Gábor
Infrahang mikrofon analóg elektronikájának fejlesztése az Advanced LIGO számára. Frei Zsolt
Infrahangmikrofon digitális komponenseinek fejlesztése az Advanced LIGO számára Frei Zsolt
 
Klasszikus fizika
Változó paraméterű matematikai inga mozgásának elméleti és numerikus vizsgálata Dávid Gyula
Elektromos gitár valósidejű hangszintézise jelfeldolgozó processzoron Varga Dezs?
Radondiffúzió számolása és mérése Horváth Ákos
Változó paraméterű matematikai inga mozgásának elméleti és numerikus vizsgálata Cserti József
 
Kvantumrendszerek fizikája
Fényimpulzusok terjedésének kontrollja rezonáns optikai közegekben Kis Zsolt
Kvantumsoktestprobléma ultrahideg atomokkal optikai rezonátorban Domokos Péter
Lézerspektroszkópia ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban Kis Zsolt
Mérésekkel befolyásolt kvantumdinamika qubiteken és a káosz megjelenése Kiss Tamás
PT szimmetrikus kvantummechanikai problémák vizsgálata Takács Gábor
 
Mag- és nehézionfizika
A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékának mennyiségi és minőségi vizsgálata Kiss Ádám
 
Matematikai fizika
Ellenálláshálózatok vizsgálata Green-függvényes módszerrel Dávid Gyula
 
Optika és lézerfizika
Repülési idő spektrométer vezérlése Dombi Péter
 
Részecskefizika
Bozonikus húrelmélet vizsgálata Dr Horváth Zalán
Időprojekciós kamra prototípusának építése a CERN NA61 kísérlethez Varga Dezs?
Monte-Carlo szimulációk katz Sándor
Neutrínóoszcilláció és kvantumösszefonódás részletes vizsgálata Patkós András
Relativisztikus hidrodinamika nehézion-ütközésekben Csanád Máté
Sokszálas proporcionális kamrák fejlesztése részecskefizikai detektorokhoz Varga Dezs?
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
2D plazmakristályok kollektív dinamikája Hartmann Péter
Átfedő modularitás vizsgálata a k-klikk perkoláció kritikus pontjánál Palla Gergely
Folyadékmodellek a számítógép hálózatok forgalmának modellezésére Vattay Gábor
 
Egyéb területek
A dániai NitroEurope mikrometeorológiai mérési expedíció adatfeldolgozása Weidinger Tamás
A fizika története Radnóti Katalin
A Rayleigh-Taylor instabilitás numerikus vizsgálata a köpenylitoszfera - asztenoszféra rendszerben. Herein Mátyás
Az oboa akusztikája Dr.Pap János
Felületi hullámok diszperziós görbéinek analízise a Kárpát-medencei szeizmológiai állomások adatai alapján Győri Erzsébet
Fizikai elvek alkalmazása fizikai elvekre hivatkozó csalások leleplezésére Hartlein Károly
Geofizikai mérési módszerek a régészeti kutatásokban. Lenkey László
Hévíztermelő és visszasajtoló kutak által okozott hőmérsékletváltozás modellezése Lenkey László
Lokális szennyezőanyag-terjedés modellezése Mészáros Róbert
Mért és a WRF modellel számított szélsebesség és szélenergetikai adatok összehasonlító vizsgálata Weidinger Tamás
Sokelemes akusztikus szonda mérési eredményeinek kiértékelése semblance módszerrel Galsa Attila
Vezetők versengése fogolydilemma helyzetekben Szabó György
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Polimerizált fulleridsók vizsgálata infravörös spektroszkópiával Kamarás Katalin
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter