Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2011

 

 
Asztrofizika, kozmológia
A Fermi és Swift gamma-kitörések vizsgálata Bagoly Zsolt
Gamma-kitörések asztrofizikája Bagoly Zsolt
 
Biológiai Fizika
Fehérjék intermolekuláris kölcsönhatásának vizsgálata infravörös spektroszkópiával Smeller László
 
Klasszikus fizika
Lézerrel gerjesztett kavitáció vizsgálata Horváth Ákos
 
Mag- és nehézionfizika
Egzotikus atommagok vizsgálata radioaktív nyalábok segítségével Horváth Ákos
Kísérleti és elméleti fizikai kutatások: fókuszban a BNL RHIC gyorsító PHENIX kísérlete Csörgő Tamás
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Számítógépes képfeldolgozás segítségével turbulens áramlások (meglevő kísérleti adatok) statisztikus elemzése. Horváth Viktor
Komplex hálózatok tulajdonságainak vizsgálata perkolációs modellek segítségével Stéger József
Szuperfolyékony Fermi-gázok vizsgálata Csordás András
 
Biológiai Fizika
Bioszenzorral történő elektronikus perifériavezérlés lehetőségeinek vizsgálata Hernádi István
 
Mag- és nehézionfizika
A CMS kísérlet ólom-ólom ütközéseinek kísérleti vizsgálata Veres Gábor
 
Részecskefizika
Innovatív gáztöltésű detektorok közvetlen és szimulációs vizsgálata Varga Dezs?
A CERN NA61 kísérlet kisimpulzusú részecskedetetektorának építése és fizikai analízise Varga Dezs?
 
Asztrofizika, kozmológia
A Titán pálya körüli plazmatartományok vizsgálata Németh Zoltán
 
Biológiai Fizika
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral Horváth Róbert
Evolúciós és ökológiai folyamatok modellezése Meszéna Géza
Sejtmozgás mechanikájának modellezése Czirók András
Sejtrétegek belső mozgásának modellezése Czirók András
Véranalízis optikai bioszenzorokkal Horváth Róbert
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Fizikai szimulációk többmagos videokártyákkal Csabai István
Szerkezetvizsgálat kozmikus részecskék segitségével Barnaföldi Gergely Gábor
 
Kvantumrendszerek fizikája
Makroszkopikus kvantumállapotok Apagyi Barnabás
 
Mag- és nehézionfizika
Neutron-instabil magállapotok detektálásának szimulációja Horváth Ákos
 
Részecskefizika
Sugárzási visszahatás vizsgálata Forgács Péter
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Energiatárolási lehetőségek a szélenergia-termelés ingadozásainak kiegyenlítésére Farkas Zénó
Szemcsés anyagok statisztikus fizikája Unger Tamás
Átfedő modularitás optimalizálás hálózatokban Palla Gergely
Komplex rendszerek irányíthatóságának vizsgálata Nepusz Tamás
Korrelációk komplex rendszerekben Kondor Imre
Korrelációk komplex rendszerekben Kondor Imre
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A SERRS módszer alkalmazási lehetőségei a kriminalisztikai anyagvizsgálatokban Károly Istvánné
Diszlokáció rendszerek polarizációjának meghatározása Groma István
Diszlokációk kontinuum elmélete határfelületek közelében Groma István
Folyási jelenségek szemcsés anyagokban Börzsönyi Tamás
Infrared Ellipszométer napelemipari alkalmazása Sütő Attila
Lézeres ellipszométer napelemipari alkalmazása Sütő Attila
 
Asztrofizika, kozmológia
A gamma-kitörések és a kozmikus mikrohullámú háttér vizsgálata Bagoly Zsolt
 
Biológiai Fizika
Evolúciós folyamatok modellezése Meszéna Géza
Flagelláris filamentum adszorpció összehasonlító vizsgálata optikai, pásztázó szondás és numerikus módszerekkel Petrik Péter
Különböző virulenciájú HIV törzsek terjedése szexuális hálózatokon Vicsek Tamás
 
Kvantumrendszerek fizikája
Bose-Einstein kondenzátum optikai rezonátorban Domokos Péter
Királis spin folyadék állapotok elméleti vizsgálata ultrahideg fermion atomok gázában Szirmai Gergely Zsolt
 
Matematikai fizika
Dinamikai rendszerek evolúciójának numerikus vizsgálata GPU alkalmazásával Rácz István
 
Optika és lézerfizika
Ultragyors fotoemisszió fém nanostruktúrákról Dombi Péter
 
Részecskefizika
A QCD fázisdiagram vizsgálata véges kémiai potenciálnál. katz Sándor
A QCD fázisdiagramjának vizsgálata véges kémiai potenciálnál katz Sándor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Izolált kvantumrendszerek nemegyensúlyi relaxációja Igloi Ferenc
 
Egyéb területek
Árapály erők detektálása mikroszeizmikus jelekben Csabai István
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter