Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2012

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Amorf és nanokristályos ötvözetek termikus és mechanikai stabilitása Lendvai János
Elektrolitikusan előállított spinszelep rendszerek vizsgálata Bakonyi Imre
Elektronszerkezet vizsgálat röntgenspektroszkópiával Dankházi Zoltán
Fehérje érzékelőket tartalmazó optikai szenzorok vizsgálata Vonderviszt Ferenc
Nanokristályos titán mikroszerkezetének vizsgálata Gubicza Jen?
Nanokristályos-amorf kompozit mechanikai tulajdonságai Gubicza Jen?
Spinfüggő elektrontranszport vizsgálata tömbi mágneses anyagokban és mágneses nanoszerkezetekben Bakonyi Imre
Szén nanocsövek hibahelyeinek vizsgálata STM segítségével: mérések és modellezés Biró László Péter
 
Asztrofizika, kozmológia
Fényes változócsillagok a HAT-1 távcső adataiban Bakos Gaspar
gamma kitoresek Horvath Istvan
Kozmológiai struktúraképződés Csabai István
 
Atom- és molekulafizika
Elemi reakciók dinamikájának felderítése klasszkus mechanikai trajektóriaszámítások segítségével Lendvay György
Fullerének és/vagy szén nanocsövek elméleti vizsgálata Kürti Jenő
 
Biológiai Fizika
A biológiai diverzitást kialakító folyamatok modellezése Meszéna Géza
A kinezin momotorfehérje működésének modellezése Derényi Imre
Kationos porfirinek kötődése természetes kettős szálú DNS-hez és nukleoprotein komplexhez Csík Gabriella
 
Fizikai méréstechnika, informatika
GEM alapú triggerrendszer fejlesztése a CERN ALICE kísérletéhez Varga Dezs?
Plazma sugarzasanak tomografikus rekonstrukciója Kálvin Sándor
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantuminformáció ás irreverzibilitás Diósi Lajos
Newton-Schrödinger egyenlet Diósi Lajos
Transzport grafénben Cserti József
 
Mag- és nehézionfizika
A nukleáris asztrofizikai r-folyamat legfontosabb magreakcióinak vizsgálata Horváth Ákos
 
Matematikai fizika
A konform térelmélet algoritmikus kérdései Bántay Péter
A konform térelmélet matematikai módszerei Bántay Péter
 
Részecskefizika
A részlegesen felösszegzett perturbációs sorok renormalizálhatósága a kvantumtérelméletben Patkós András
Hadron kolcsonhatasok vizsgalata a CERN SPS gyorsiton Vesztergombi Gyorgy
Kísérleti és elméleti fizikai kutatások: fókuszban a CERN LHC gyorsító TOTEM kísérlete Csörgő Tamás
Kvark és gluon jetek indukált energiaveszteségének elméleti vizsgálata RHIC és LHC energiákon Lévai Péter
Peremek és szennyezések kvantumtérelméletekben Bajnok Zoltán
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A szélenergia-termelés ingadozásának hatása a villamosenergia-hálózat stabilitására Farkas Zénó
Algoritmikus fázisátalakulások portfólió-választásban és más optimalizációs feladatokban Kondor Imre
Az Internet komplex dinamikájának mérése és modellezése Vattay Gábor
Dinamikus gráf-automaták Csabai István
Extrem statisztikak fizikai alkalmazasai Racz Zoltan
Fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatok moduláris szerkezetének vizsgálata Farkas Illés
Hálózat tomográfia komplex hálózatokban Vattay Gábor
Kaotikus, stochasztikus és periodikus viselkedés számítógép hálózatok modelljeiben Vattay Gábor
Rendezetlen kvantum spinrendszerek vizsgálata Igloi Ferenc
 
Egyéb területek
Szénnel dopolt deutérium pelletek és forró plazmák kölcsönhatása Gál Kinga
 
Mag- és nehézionfizika
Nukleáris hatások nagyenergiás nehézion reakciókban Papp Gábor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Repülő robotok és csoportos viselkedésük Vásárhelyi Gábor
Repülő robotraj - szimuláció és kísérlet Vásárhelyi Gábor
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Elektron-fonon kölcsönhatás vizsgálata ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban Kis Zsolt
Mikropillarok deformációs tulajdonságainak vizsgálata Groma István
 
Atom- és molekulafizika
ROA spektroszkópia elméleti alapjai és annak alkalmazása Kürti Jenő
Többelektronos ütközési rendszerek vizsgálata Tőkési Károly
 
Biológiai Fizika
Az idegsejtek akciós potenciáljához kapcsolódó mikro-potenciálmezők kauzális elemzése Somogyvári Zoltán
 
Plazmafizika
Erősen csatolt plazmák válaszfüggvényei Donkó Zoltán
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter