Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2012

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Mikroobjektumok holografikus leképzése fénnyel Faigel Gyula
Nanoobjektumok vizsgálata pásztázó elektronmikroszkóppal Havancsák Károly
Titánötvözetek vizagálata Tichy Géza
 
Biológiai Fizika
Molekulaszerkezeti és -dinamikai adatok rezgési spektrumokkal való kapcsolatának analízise fehérjék esetén. Smeller László
 
Egyéb területek
Fizika a sportban -tenisz juhász András
 
Biológiai Fizika
Az idegsejtek akciós potenciáljához kapcsolódó mikro-potenciálmezők tér-idő mintázatainak elemzése Somogyvári Zoltán
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Csapadékképződés mikrofizikájának tamítása a középiskolában Tasnádi Péter
Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Prof. Simon Ferenc
Folyási jelenségek anizometrikus szemcsés anyagokban Börzsönyi Tamás
Oldódási kinetikák vizsgálata kétalkotós alumínium ötvözetekben Lendvai János
 
Biológiai Fizika
Ráta- és fáziskódolás agykérgi hálózatokban Káli Szabolcs
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Az ELTE TTK Vizualizációs Centrumában "tracking rendszer" fejlesztése Frei Zsolt
 
Klasszikus fizika
Hol esnek le a műholdak? Molnár Gábor
Középiskolai kísérletek fraktálokkal Horváth Ákos
 
Mag- és nehézionfizika
Atomenergia űrkutatási felhasználási lehetőségei Horváth Ákos
Nukleáris detektorok jelalakjának vizsgálata Horváth Ákos
Tűzgömb hidrodinamika relativisztikus megoldásainak vizsgálata az LHC nehézion-ütközéseinek leírásához Csanád Máté
 
Matematikai fizika
Funkcionálintegrálok a kvantumelméletben Bántay Péter
Téridő-forgatások szemléltetése Kürti Jenő
 
Optika és lézerfizika
Ultragyors fotoemisszió fém nanostruktúrákról Dombi Péter
 
Részecskefizika
2 dimenziós O(3) model topológikus tulajdonságai Nógrádi Dániel
Gyors mintavételezésű több csatornás ADC tervezése és kivitelezése részecskefizikai és magfizikai mérésekhez Varga Dezs?
Nagy sebességű adatkiolvasó (DAQ) rendszer részecskefizikai detektorokhoz Varga Dezs?
Yang-Mills mátrix elmélet Nógrádi Dániel
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Csoport-keresés és címkézés hálózatokban Pollner Péter
Erőláncok vizsgálata granuláris anyagokban Koltai János
Ideghálózatok tüzelési statisztikája Bazsó Fülöp
Reservoir computing - nemlineárs fizikai rendszerek mint tanuló automaták Csabai István
 
Egyéb területek
A Csodák Palotája kísérleti eszközeinek bemutatása és alkalmazása a fizikaoktatásban Radnóti Katalin
A fotoeffektust bemutató tanulókísérletek Horváth Ákos
Analógiák alkalmazási lehetőségei a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Csillagászati ismeretek a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Kognitív EEG jelek korrelációs vizsgálata Bagoly Zsolt
Matematikai eszközök alkalmazási lehetőségei a fizikai fogalmak kialakításához Radnóti Katalin
Nagy csapadékos időjárási helyzetek vizsgálata az ALADIN Chapeau és a WRF modellfuttatások alapján Weidinger Tamás
Tehetséggondozás fizikából Radnóti Katalin
 
Biológiai Fizika
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai chipen Horváth Róbert
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Masszívan parallel GPU szimulációs algoritmusok fejlesztése statisztikus fizikai modellekre Ódor Géza
 
Plazmafizika
A plazmaszféra elektronsűrűségét származtató eljárások keresztkalibrációja közepes mágneses szélességen mért whistlerek és VLF-adók jeleinek segítségével Lichtenberger János
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter