Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2013

 

 
Biológiai Fizika
A TITIN ÓRIÁS IZOMFEHÉRJE NAGYFELBONTÁSÚ ATOMERŐMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA Kellermayer Miklós
Miofibrilláris rendszer és nanomechanika nagy felbontású vizsgálata Kellermayer Miklós
Tumornövekedés kapcsolata ér- és nyirokhálózatok dinamikájával Czirók András
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Kozmikus részecskék kísérleti vizsgálata hallgatói laborméréssé fejleszthető berendezéssel Varga Dezs?
 
Mag- és nehézionfizika
Bose-Einstein korrelációk mérése és vizsgálata nagyenergiás mag-mag ütközésekben Csanád Máté
 
Matematikai fizika
Dinamikai rendszerek vizsgálata az általános relativitáselméletben Rácz István
Lokálisan véges szabadsági fokú algebrai térelméletek vizsgálata Vecsernyés Péter
Magasabb spinek a húrelméletben Bántay Péter
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A human genom mint komplex rendszer Csabai István
 
Biológiai Fizika
Élőlények csoportos mozgásának vizsgálata elméleti és számítógépes modellezéssel Farkas Illés
 
Részecskefizika
A kvark-folyadék vizsgálata a BNL RHIC PHENIX kísérleténél Csanád Máté
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Elektrolitikus Ni rétegek szerkezete nanométeres skálán Czigány Zsolt
HATÁRFELÜLETEK KÉMIÁJA Menyhárd Miklós
Nanoméretű grafén szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle Péter
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Atomnyaláb szonda ionpályáinak párhuzamos számítása tokamak mágneses terében, grafikus processzoron Dr. Berta Miklós
 
Matematikai fizika
Kvadratikus csoportok fizikai alkalmazásai Bántay Péter
 
Részecskefizika
Funkcionális renormálási csoport fermionikus térelméletekben Jakovác Antal
Rács QCD véges sűrűségen katz Sándor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Nemegyensúlyi rendszerek vizsgálata grafikus kártyás (CUDA) szuperszámitogéppel Ódor Géza
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Cu-Mn ÖTVÖZETRÉTEGEK SZERKEZETE ÉS MORFOLÓGIÁJA Misják Fanni
Nikkel-indukált kristályosodás mikroszkópos vizsgálata amorf szilícium vékonyrétegekben dr. Radnóczi György Zoltán
 
Asztrofizika, kozmológia
Feketelyuk-kettősök összeolvadása és ezek megfigyelhetősége Frei Zsolt
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantumállapotok preparálása és mérése optomechanikai rendszerekben Geszti Tamás
 
Mag- és nehézionfizika
Fragmentációs függvények parametrizációja Tsallis-Pareto alakú eloszlásokkal Barnaföldi Gergely Gábor
Leptonkeletkezés relativisztikus nehézion-ütközésekben Csanád Máté
Spektrálfüggvények változása nehézion ütközésekben Wolf György
 
Részecskefizika
Részecskegyorsítás lézerrel Lévai Péter
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A granularitás hatása folytonos rendszerek szimulációjában Csabai István
Dinamikus gráf-automaták Csabai István
Epizodikus memória statisztikus modellje Orbán Gergő
Korrelációk vizsgálata genomszekvenálási adatokban Csabai István
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter