Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2013

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Ritkaföldfémmel adalékolt GAB kristályok spektroszkópiai vizsgálata Lengyel Krisztián
 
Asztrofizika, kozmológia
Neptunuszon túli rezonáns objektumok dinamikája Érdi Bálint
 
Biológiai Fizika
A metegenom mint komplex rendszer Csabai István
Egyedi sejtek kitapadási erejének vizsgálata számítógép-vezérelt mikropipetta segítségéve Szabó Bálint
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Hallgatói laboratóriumok dózisterhelésének vizsgálata. Pávó Gyula
 
Klasszikus fizika
Mérőkíséreletek fejlesztése WeCam Laboratory számítógépes mérőrendszerhez Juhász András
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Intelligencia egy lavór vízben: a Liquid State Machine és új típusú tanulóhálózatok Vattay Gábor
 
Egyéb területek
A fizika tanításának lehetőségei egy speciális nevelési rendszerű iskolában Dr. Illy Judit
 
Asztrofizika, kozmológia
Exoholdak kimutatása és jellemzése Kiss László
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Részecskeadatsorok online monitirozása oktatási céllal Barnaföldi Gergely Gábor
 
Részecskefizika
Az erős kölcsönhatás egzotikus objektumainak keresése nagyenergiás atommag-ütközésekben Csanád Máté
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Elektronállapotok szén nanoszerkezetekben Pályi András
Katód-lumineszcencia mérések pásztázó elektronmikroszkóppal Faigel Gyula
Mg-alapú amorf ötvözetek hidrogéntárolása Révész Ádám
Nagyképlékeny deformációval előállított MgNi ötvözetek hidrogéntárolása Révész Ádám
NiTi (nitinol) emlékező ötvözet mikroszrkezetének vizsgálata Ungar Tamas
Rétegződési hibákkal erősített Cu mikroszerkezetének vizsgálata Ungar Tamas
Száraz víz előállítása és vizsgálata Varga Lajos Károly
Transzmissziós elektronmikroszkópos mintakészítés hasítással Misják Fanni
 
Asztrofizika, kozmológia
A Drake-egyenlet egyes paramétereinek valószínűségi alapú vizsgálata, az egyenlet bővítésének lehetőségei Hetesi Zsolt
A folyékony víz előfordulása különböző égitesteken Kereszturi Ákos
A KOI 1152.01 fedési exobolygó jelölt pályahajlásának vizsgálata a Sanchis-Nutzman effektus inverzióján keresztül Dr. Szabó Gyula
Aktív galaxisok spektroszkópiai vizsgálata Dobos László
Csillagkeletkezés vizsgálata Planck hideg felhőkben Dr. Tóth L. Viktor
Exobolygók lakhatósága Dobos Vera Zsuzsa
From Darkness to Light Balázs Lajos
Galaxisok luminozitásfüggvényének modellezése Dobos László
Multi-messenger csillagászat hosszú gravitációshullám-tranziensekkel Raffai Péter
 
Atom- és molekulafizika
A kvantuminterferencia szerepe a grafén Raman-spektrumában Koltai János
 
Biológiai Fizika
Az idegsejtek akciós potenciáljához kapcsolódó mikro-potenciálmezők tér-idő mintázatainak elemzése Somogyvári Zoltán
Evolúciós folyamatok modellezése Meszéna Géza
Malária magneto-optikai diagnózisa Kézsmárki István
Neuronális viselkedés modellezése Markov folyamatokkal Bazsó Fülöp
Spektroszkópiai ellipszometria - rácscsatolt interferometria: kombinált optikai mérőberendezés nano- és bioszenzorikai vizsgálatokhoz Petrik Péter
Transzferált gének kihalt fajok mentén történő evolúciós pályáinak hosszeloszlása Derényi Imre
 
Klasszikus fizika
Hajítógép elméleti és kísérleti modellezése dr. Székely Ferenc
Leonardo da Vinci néhány mérőeszközének és azok modern megfelelőjének a fizikai jelenségek szempontjából végzett vizsgálata és összehasonlítása Bérczi Szaniszló
 
Kvantumrendszerek fizikája
A kvantummechanikai pályaintegrál Patkós András
Kvantumalgoritmusok és szimulációjuk klasszikus számítógépen Pályi András
Qubit viselkedése életlen mérések sorozatában Diósi Lajos
 
Matematikai fizika
Az altalanos relativitas-elmelet matematikai alapjai Etesi Gabor
 
Optika és lézerfizika
Az inverz lézer elmélete Pályi András
 
Részecskefizika
2 dimenzios O(3) model topologikus divergenciajanak vizsgalata Nógrádi Dániel
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Andreev-biliárdok szemiklasszikus vizsgálata Kaufmann Zoltán
Az Internet térbeli szerkezete Stéger József
Egyenfeszültséggel gerjesztett mintázatok nematikus folyadékkristályokban Dr. Éber Nándor
Hálózatok modellezése önhasonló struktúrákkal Pollner Péter
Hálózatos idősor-mintázatok Pollner Péter
Ideghálózatok tüzelési statisztikája Bazsó Fülöp
Közösségi oldalak felhasználóinak térbeli viselkedésének vizsgálata Stéger József
Nemegyensúlyi rendszerek vizsgálata grafikus kártyás (CUDA) szuperszámitogéppel Ódor Géza
 
Egyéb területek
A citera akusztikai tulajdonságai Dr. Pap János
A Csodák Palotája kísérleti eszközeinek bemutatása és alkalmazása a fizikaoktatásban Radnóti Katalin
A nyílvessző fizikája Fogl László
Analógiák alkalmazási lehetőségei a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Középiskolai kísérletek demonstrációs Van der Graaf generátorral Horváth Ákos
Matematikai eszközök alkalmazási lehetőségei a fizikai fogalmak kialakításához Radnóti Katalin
Tehetséggondozás a fizikaoktatásban Radnóti Katalin
 
Optika és lézerfizika
Szén vékonyrétegek optikai tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata Cserti József
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter