Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2013

 

 
részére kiírt témák:
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Mérőhasábok hosszmeghatározása Kösters interferométerben Tomanyiczka Kálmán
 
2. évfolyam részére kiírt témák:
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Részecskeadatsorok online monitirozása oktatási céllal Barnaföldi Gergely Gábor
 
Plazmafizika
Rádiófrekvenciás gerjesztésű plazmaforrások szimulációja Donkó Zoltán
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Csoportos repülési feladatok autonóm repülő robotrajjal Vásárhelyi Gábor
Komplex hálózatok különböző hierarchiamértékeinek vizsgálata Ferdinandy Bence
 
Egyéb területek
A fizikatanítás pedagógiája Radnóti Katalin
 
3. évfolyam részére kiírt témák:
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Föld alatti üregek vizsgálata kozmikus részecskék segitségével Barnaföldi Gergely Gábor
 
Matematikai fizika
Dinamikai horinzontok tulajdonságainak vizsgálata az általános relativitáselméletben Rácz István
 
4. évfolyam részére kiírt témák:
 
Asztrofizika, kozmológia
A felszín alatti víz jelenlétének vizsgálata és asztrobiológiai vonatkozásai az Europa és az Enceladus holdakon. Kereszturi Ákos
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter