Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2014

 

 
Asztrofizika, kozmológia
Gravitációs N-test szimuláció Csabai István
 
Biológiai Fizika
Endotél sejtek áramlásának irányítása Czirók András
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A Facebook és a Twitter fizikája: szociális hálózatok kutatása a komplex rendszerek kutatási módszereivel Vattay Gábor
Szemcsés anyagok numerikus modellezése Somfai Ellák
 
Biológiai Fizika
Laterális géntranszfer rokonság szerinti gyakoriságának vizsgálata Szöll?si Gergely János
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Kristályszerkezeti és textúra vizsgálatok visszaszórt-elektron diffrakcióval (EBSD) és fókuszált ionsugaras (FIB) megmunkálással. Havancsák Károly
Mechanikai feszültség hatása a grafén Raman-spektrumára Koltai János
Új nanoszerkezet? anyagok elektronikus tulajdonságainak vizsgálata szilárdtest spektroszkópiai módszerekkel Prof. Simon Ferenc
 
Asztrofizika, kozmológia
Kompakt csillagok bels? szerkezetének modellezése Barnaföldi Gergely Gábor
Kozmológiai paraméterek meghatározása vörös óriásgalaxisok megfigyelései alapján Dobos László
 
Biológiai Fizika
Agykérgi interakciós hálózatok modellje Négyessy László
Kollektív sejtáramlások modellezése Czirók András
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Újgenerációs nagyengiás fizikai detektorszimulátorok fejlesztése Barnaföldi Gergely Gábor
 
Kvantumrendszerek fizikája
Fázisátalakulások és elemi gerjesztések vizsgálata kvantumgázokban Szirmai Gergely Zsolt
 
Plazmafizika
Nyírt áramlások turbulens mágnesezett plazmákban Bencze Attila
 
Részecskefizika
Erosen kolcsonhato mertekelmeletek racsterelmeleti vizsgalata Nógrádi Dániel
Higgs-bozonok keresése a CMS-detektorral Horváth Dezső
Részecske-korrelációk vizsgálata nagyenergiás pPb ütközésekben (CERN CMS) Siklér Ferenc
V´egesm´eret effektusok vizsg´alata peremes AdS/CFT-ben Palla László
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Biokompatibilis gyógyszerhordozók el?állítása és jellemzése Kiss Éva
"Nagyentrópiás ötvözetek el?állítása, vizsgálata és alkalmazása" Varga Lajos Károly
"Nagyentrópiás ötvözetek tulajdonságainak tanulmányozása ab initio számolásokkal" Varga Lajos Károly
Diszlokációk kontinuum elmélete határfelületek közelében Groma István
Elektrolitikus Ni rétegek szerkezete nanométeres skálán Czigány Zsolt
Elektronállapotok grafén nanoszalagokban Pályi András
Gallium-nitrid nanoklaszterek vizsgálata Veszprémi Tamás
Nagynyomású csavarással el?állított nemegyensúlyi Mg-alapú ötvözetek hidrogéntárolása Révész Ádám
 
Asztrofizika, kozmológia
A kozmológiai ionizált buborékok spektrumának vizsgálata Frei Zsolt
 
Biológiai Fizika
Csoportos üldözés és menekülés repül? robotokkal Vásárhelyi Gábor
Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése Czirók András
Sztochasztikus mintavételezés és a percepció kapcsolata az els?dleges látókéreg neuronhálózatában Orbán Gergő
 
Plazmafizika
Erősen csatolt plazmák válaszfüggvényei Donkó Zoltán
 
Részecskefizika
Delta-bomlás effektív modellekben Dr. Kovács Péter
Ultraibolya fixpont keresése általánosított Yukawa-elméletekben az egzakt renormaliyzációs csoport alkalmazásával Patkós András
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Szociális hálózatok statisztikai elemzése Csabai István
 
Egyéb területek
Szélenergia-potenciálok számítása Munkácsy Béla
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter