Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2014

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Spintronika szobahőmérsékleten: nitrogén-vakancia hiba vizsgálata gyémántban kvantummechanikai számításokkal Gali Ádám
 
Asztrofizika, kozmológia
Az elnyúlt pályájú kettősrendszerek fizikája Raffai Péter
Neptunuszon túli rezonáns objektumok dinamikai vizsgálata Érdi Bálint
Optimális földi detektorhálózatok a gravitációshullám-csillagászatban Raffai Péter
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás Attila
Evolúciós folyamatok modellezése Meszéna Géza
Kompresszibilitás vizsgálatok infravörös spektroszkópia felhasználásával. Smeller László
Metiláció hatása egyedi DNS molekulák nanomechanikai tulajdonságaira Pongor Csaba István
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantumbiológia Vattay Gábor
 
Optika és lézerfizika
Konfokális szkennelő mikroszkóp fejlesztése, vizsgálata Varga VIktor Sebestyén
Optikai szálak fizikája Cserti József
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A Facebook és a Twitter fizikája: szociális hálózatok kutatása a komplex rendszerek kutatási módszereivel Vattay Gábor
 
Mag- és nehézionfizika
Szimulációk a CBM/FAIR detektor fejlesztéséhez Wolf György
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Hierarchia mértékek összehasonlítása komplex hálózatokban Palla Gergely
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Hidrogéntárolás felületkezelt Mg-alapú ötvözetekben Révész Ádám
Lokalizáció és delokalizáció a kvantumos bolyongásban Asbóth János
Nanokristályos szerkezetek optikai vizsgálata Petrik Péter
Nemlineáris rezgések elasztikus rezonátorokban Györgyi Géza
Nitrid rétegek jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával Pécz Béla
Réz-mangán vékonyrétegek szerkezeti átalakulása hőkezelés hatására Misják Fanni
 
Asztrofizika, kozmológia
A KOI-13b exobolygó fénygörbe ferdeségének lehetséges magyarázata rezonáns exohold modellel Kiss László
Asztrofizikai képek felolgozása Frei Zsolt
Galaxishalmazok azonosítása Dobos László
Galaxisspektrumok modellezése GPU-n Dobos László
 
Atom- és molekulafizika
Átmenetifém-vegyületek gerjesztett állapotainak vizsgálata sűrűségfunkcionál-módszerrel Vankó György
 
Biológiai Fizika
A rögbi fizikája Horváth Gábor
A Rygg-féle mechanikus ló megépítése és járásának elemzése Horváth Gábor
A vikingek égbolt-polarizációs navigációjának kísérleti vizsgálata Horváth Gábor
Az íjászat fizikája Horváth Gábor
Evolúciós diverzifikáció modellezése Meszéna Géza
Mezotelióma sejtek mozgásának kísérleti vizsgálata nagysűrűségű tenyészetekben Czirók András
Négylábú járó gépezetek mozgásának biomechanikai vizsgálata: Rygg mechanikus lovától a Big Dogig Horváth Gábor
Repülő robotok: alakzatrepülés két és három dimenzióban Vásárhelyi Gábor
Táplálékhálózatok evolúciójának modellezése Meszéna Géza
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Informatikai rendszerek sérülékenysége Bagoly Zsolt
Nagy sebességű analóg-digitál átalakító rendszer fejlesztése részecskefizikai mérésekhez Varga Dezs?
 
Klasszikus fizika
A diaboló fizikája Cynolter Gábor
 
Környezetfizika
Óceánaljzati topográfiai akadályok bels? hullámkeltési tulajdonságainak modellezése Vincze Miklós
 
Mag- és nehézionfizika
Nehézionfizikai két- és háromrészecske Bose-Einstein-korrelációk elméleti vizsgálata Nagy Márton
Neutron - detektoranyag kölcsönhatás összehasonlítása a MoNA és NeuLAND detektorokban Horváth Ákos
Többpólusú hidrodinamikai megoldások és a magasabb rendu harmonikusok nehézion-ütközésekben Csanád Máté
 
Matematikai fizika
Anizotrop közegek elektromágneses tulajdonságainak csoportelméleti vizsgálata Bántay Péter
 
Plazmafizika
Szélplazma turbulencia vizsgálata nyalábemissziós spektroszkópia diagnosztikával a MAST tokamakon Dr. Dunai Dániel
 
Részecskefizika
A CMS pixel-detektorának megújítása Veszprémi Viktor
Gradiens folyam SU(2) mértékelméletben Nógrádi Dániel
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális szövetközi prosztata besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich Georgina
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich Georgina
Nagy sebességű adatkiolvasó (DAQ) rendszer részecskefizikai detektorokhoz Varga Dezs?
SU(2) mértékelmélet topológikus rács hatással Nógrádi Dániel
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Ciklikus dominancia a háromstratégiás evolúciós játékoknál Szabó György
Hálózati entrópia változása a tanulás során Prof. Csermely Péter
Hierarchia hasonlósági mérték információelméleti alapokon Palla Gergely
Szociális hálózatok felhasználóinak térbeli lokalizációja Dobos László
Útvonal-hálózatok Pollner Péter
 
Egyéb területek
A fuvola akusztikai tulajdonságai Dr.Pap János
A napelemes energiatermelés módszereinek vizsgálata Pávó Gyula
A sokvilág-interpretáció bemutatása Kutrovátz Gábor
Geodéziai és szeizmológiai úton meghatározott kéregmozgások összehasonlítása és a földrengés veszélyeztetettség értékelése Dr. Horváth Ferenc
Hőtani vizsgálatok az ESEO-TRITEL diákműholdas kísérletben Hirn Attila
Játékok alkalmazása a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Kozmikus sugárzási kísérlet a STRATOS II rakéta fedélzetén Zábori Balázs
Matematikai eszközök alkalmazása a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Trükkök és paradoxonok a filmezésben Dr. Illy Judit
Zajszűrő eljárások alkalmazása gravitációshullám-jelalakok vizsgálatában Rácz István
 
Optika és lézerfizika
Lézerimpulzus-szelekció és lézer - anyag kölcsönhatások Földes István
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter