Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2015

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Infravörös mikroszkópia a diffrakciós korláton túl Pekker Áron
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Mesterséges neuronhálózatok modelljeinek elemzése illetve alkalmazása adatintenzív tudományos problémákban Csabai István
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Plazma-anodizált titán implantátumok felületkezelésének klinikai és technológiai vizsgálata Olasz Sándor
 
Biológiai Fizika
KONKATAMER FEHÉRJE AKTIVITÁSA, MÉRETE ÉS ER?FÜGG? SZERKEZETE KÖZÖTTI KORRELÁCIÓK Hársfalvi Jolán
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Precíziós rádió-lokalizáció lehet?ségeinek vizsgálata Dankházi Zoltán
 
Környezetfizika
Villámmorfológia számszerü vizsgálata festményeken: Mennyire valósághüek a festett villámok? Horváth Gábor
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
2D hibrid nanorendszerek modellezése Koltai János
Ausztenites korrózióálló acél termo-mechanikus károsodása Dr.Krállics György
 
Biológiai Fizika
Idegsejtek bemeneti árammintázatainak meghatározása sokcsatornás mikroelektróda rendszerek mérései alapján Somogyvári Zoltán
 
Kvantumrendszerek fizikája
A nitrogén-vakancia hiba vizsgálata gyémántban kvantummechanikai számításokkal Gali Ádám
 
Részecskefizika
2 dimenziós O(3) model topológikus tulajdonságai Nógrádi Dániel
Külső mágneses tér a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi Dániel
Nemperturbatív vizsgálatok alacsony dimenziós kvantumtérelméletekben Bajnok Zoltán
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Demográfiai adatok jóslása geoszociális hálózatok adataiból a komplex rendszerek elméleti módszerei segítségéve Vattay Gábor
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Biokompatibilis gyógyszerhordozó el?állítása és jellemzése Kiss Éva
Diszlokációk földkéreg ásványokban Ungar Tamas
Inverz Hall-Petch viselkedés aranyban Ungar Tamas
Nanorészecske rendszerek vizsgálata víz-leveg? határfelületen Gyulai Gergö
 
Asztrofizika, kozmológia
Hubble-diagram számítása inhomogén univerzum-modellekban Bene Gyula
Nyílt pályán mozgó kompakt csillagok gravitációs hullámai és észlelhetösége Vasúth Mátyás
 
Atom- és molekulafizika
Alacsony energiás Hubbard model fázisai hatszögrácson Szirmai Gergely Zsolt
 
Biológiai Fizika
Fajkeletkezés modellezése Meszéna Géza
Fehérjék elasztikus és plasztikus szerkezetváltozásainak vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. Smeller László
Kis dózisoknál megfigyelt hiperszenzitivitás matematikai modellezése Madas Balázs Gergely
Transzmembrán fehérjék azonosítása az aminosav szekvencia alapján szupport vektorgép használatával Tusnády Gábor
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvencsek dinamikája két-dimenziós kvantumtérelméletekben Takács Gábor
 
Plazmafizika
A plazmapauza helyzének meghatározása in-situ mérések alapján Lichtenberger János
 
Részecskefizika
Centrális exkluzív események tanulmányozása proton-proton ütközésekben a CERN-CMS kísérletben Siklér Ferenc
Mértékelméleti topológikus rácshatások univerzális tulajdonságai Nógrádi Dániel
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Elektromos hálózatok rendszer szint? elemzése lokális és globális mérések alapján Hága Péter
Gépi tanulási módszerek alkalmazása komplex biológiai jelenségek vizsgálatában Csabai István
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter