Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2016

 

 
Atom- és molekulafizika
SiPM és szcintillátor karakterizáció granuláris kaloriméterek részére Eva Sicking
 
Kvantumrendszerek fizikája
Vezetési jelenségek nanofizikai rendszerekben Cserti József
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Kvantumbitek szilícium nanoszerkezetekben Pályi András
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Hosszú távú csatolások globális légköri áramlási rendszerekben Jánosi Imre
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Kompozit típusú mikroszerkezet rugalmas-képlékeny viselkedése martenzites acélokban Ungar Tamas
 
Asztrofizika, kozmológia
Rádiósugárzó aktív galaxismagok vizsgálata nagy felbontású interferométeres technikával Frey Sándor
 
Biológiai Fizika
Oksági összefüggések meghatározása idegi id?sorokból Somogyvári Zoltán
Szkarabeuszok kitinpáncélfelületének biomechanikai vizsgálata Horváth Gábor
 
Mag- és nehézionfizika
Neutron-korrelációk meghatározása modern neutrondetektor rendszerekben Horváth Ákos
Relatív-sebesség spektrumok kísérleti vizsgálata a 15C elektromágneses szétesésekor Horváth Ákos
 
Részecskefizika
Bose-Einstein korrelációk mérése az LHC CMS kísérletében Csanád Máté
Háromrészecske Bose-Einstein korrelációk vizsgálata a PHENIX kísérletben Csanád Máté
Kétrészecske Bose-Einstein korrelációk vizsgálata a PHENIX kísérletben Csanád Máté
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Tudományos folyóirat cikkek hatásának mérése a folyóirat cikkek egymásra hivatkozásainak hálózata alapján Farkas Illés
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter