Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2017

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Kvantum-logikai m?veletek szilárdtestekben Pályi András
 
Biológiai Fizika
Bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris genetikában Csabai István
 
Részecskefizika
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
 
Biológiai Fizika
Biokompatibilis víz-olaj emulziók kinetikai vizsgálata mikroszkópon Szabó Bálint
Zebracsíkok állítólagos hütö hatásának kísérleti vizsgálata Horváth Gábor
 
Kvantumrendszerek fizikája
Er?sen korrelált rendszerek vizsgálata tenzorhálózat-módszerrel Legeza Örs
 
Részecskefizika
GEM detektorok nagyfelbontású vizsgálata UV fotonokkal Varga Dezs?
 
Asztrofizika, kozmológia
Fekete lyuk korongok fizikája Kocsis Bence
 
Matematikai fizika
Az általánosított Gibbs sokaság vizsgálata Heisenberg spinláncokon Pozsgai Balázs
 
Optika és lézerfizika
Nanorészecskékr?l kilép? ultragyors fotoelektronok vizsgálata Dombi Péter
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Kvantumbitek szilícium nanoszerkezetekben Pályi András
 
Asztrofizika, kozmológia
A lokális univerzum anyageloszlásának statisztikai elemzése Raffai Péter
Galaxiskatalógusok felhasználása elektromágneses és gravitációshullám-tranziensek forrásgalaxisainak azonosításában Raffai Péter
Galaxismagok statisztikus fizikája és numerikus modellezése Kocsis Bence
Hosszú gamma-kitörések nyalábtulajdonságainak vizsgálata Raffai Péter
Szélsötétedés és az exobolygók légkörének vizsgálata tranzitspektroszkópiával Csizmadia Szilárd
 
Biológiai Fizika
A szkarabeusz bogarak kitinpáncéljának biomechanikai vizsgálata Horváth Gábor
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Generikus sugárvetö szimulációk térfogati adatok vizualizációjához Vasúth Mátyás
 
Környezetfizika
A vízfelület Brewster-féle sötét foltjának polarizáció-optikai és számítógépes vizsgálata Horváth Gábor
 
Mag- és nehézionfizika
A nagyenergiás nehézionfizikai reakciók hidrodinamikai modellezése és a RHIC gyorsítónál mért dilepton spektrum értelmezése Csörg? Tamás
A neutrongazdag 68Ni atommag kísérleti vizsgálata Elekes Zoltán
Semleges részecskék anyaggal történö kölcsönhatásának szimulációja Barnaföldi Gergely Gábor
 
Plazmafizika
Rezonáns mágneses perturbáció szélplazma turbulenciára gyakorolt hatásának kísérleti vizsgálata fúziós berendezésekben Dr. Dunai Dániel
 
Részecskefizika
A kvantum-színdinamika kritikus pontjának vizsgálata rács szimulációkkal katz Sándor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Tudományos folyóirat cikkek hatásának mérése a folyóirat cikkek egymásra hivatkozásainak hálózata alapján Farkas Illés
 
Egyéb területek
In-vivo kvantitatív perfúziós mérések az MRI-ben Kotek Gyula
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter