Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2017

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Ionbombázás okozta felületi hullámosság vizsgálata Dankházi Zoltán
 
Biológiai Fizika
Bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris genetikában Csabai István
Génfák rekonstrukciója a fajfa ismeretében Szöll?si Gergely János
Génfák rekonstrukciója a fajfa ismeretében probabilisztikus génfa fajfa rekonsziliációk segítségével. Szöll?si Gergely János
Patkányok kollektív keresési stratégiájának vizsgálata labirintusban Vicsek Tamás
 
Részecskefizika
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Grafén molekula dinamikai szimulációja Süle Péter
BiTeI nanoáramkörök készítése és vizsgálata Csonka Szabolcs
Sztentek Fémmel Fedett Felülete és Mérési Módszerei Dr. Bognár Eszter
Topologikus fázis detektálása Raman-spektroszkópiával Koltai János
 
Asztrofizika, kozmológia
A napaktivitás a Nap fels?bb légkörében Forgácsné dr. Dajka Emese
Árapály-katasztrófák nagy tömegu fekete lyukak gravitációs terében Vinkó József
Cefeida csillagok a Kepler ?rtávcs? K2 missziójában Molnár László
GRB anyagalaxisok paramétereinek meghatározása Dr. Tóth L. Viktor
Látszólagos szuperfénysebesség? mozgás aktív galaxismagokban Frey Sándor
Módszer gömbhalmaz-modellek tesztelésére elnyúlt pályájú feketelyuk-kett?sök gravitációshullám-jeleinek jöv?beli észleléseivel Raffai Péter
Perióduskett?z?dés II. típusú cefeida csillagokban Plachy Emese
Rejtett kincsek a Kepler-urtávcso adatbázisában - pixelfotometria a gyakorlatban Szabó Róbert
RR Lyrae csillagok vizsgálata a Kepler és K2 mez?kben Szabó Róbert
Ultra kis amplitúdójú cefeidák vizsgálata Szabó Róbert
 
Biológiai Fizika
Egyedi sejtek manipulációja optikai bioszenzoron Horváth Róbert
Egyedi sejtek szignalizációja nagy laterális felbontású, jelölésmentes bioszenzoron Horváth Róbert
Idegsejtek biofizikai paramétereinek meghatározására szolgáló kísérleti módszerek tervezése számítógépes szimulációk és valószínüségi modellek segítségével Káli Szabolcs
Miniatürizált jelölésmentes optikai bioszenzor alkalmazásai Horváth Róbert
Párválasztási stratégia evolúciója Meszéna Géza
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Hibaterjedés vizsgálata elméleti fizikai modellekben Vasúth Mátyás
Képek népszer?ségének el?rejelzése közösségi oldalakon, egyszer? mértékek segítségével Stéger József
Mérési eljárás kidolgozása mikrokontrollerek radioaktív sugárzás okozta károsodásának vizsgálatára Stéger József
Müon tomográfia, avagy nagy s?r?ség? anyagok leképezése kozmikus részecskékkel Oláh László
Számítógépes látás alkalmazásai a fizikában Dobos László
 
Környezetfizika
Óceáni áramlások egyszer? numerikus vizsgálata Jánosi Imre
Vizek rádiumtartalom-meghatározási módszereinek vizsgálata Horváth Ákos
 
Kvantumrendszerek fizikája
Egydimenziós kvantummechanikai szórási problémák numerikus vizsgálata transzfermátrix módszerrel Cserti József
Qubit-oszcillátor kölcsönhatás nanoelektromechanikai rendszerekben Pályi András
 
Matematikai fizika
A gravitacios hullamok matematikai elmelete Etesi Gabor
 
Plazmafizika
Elektrontranszport-együtthatók kísérleti és szimulációs meghatározása szén-dioxid gázban Donkó Zoltán
Rádiófrekvenciás gerjesztés? gázkisülések numerikus szimulációja Derzsi Aranka
 
Részecskefizika
A Standard elektrogyenge szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
Az újgenerációs CMS pixel detektor prototípusával felvett adat rekonstrukciója Veszprémi Viktor
Egy Z bozon és egy foton együttes keletkezésének vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
Elektrogyenge vektorbozon szórás vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
Pion - skalár csatolt rendszer kvantummechanikája Nógrádi Dániel
Semleges töltésü klaszterek keresése proton-proton ütközésekben keletkezett részecskesugarakban az LHC gyorsítónál Veres Gábor
Szuperszimmetrikus részecskék keresése fotont tartalmazó végállapotokban az LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
Szuperszimmetrikus részecskék keresése fotont, Higgs-bozont és hiányzó energiát tartalmazó végállapotokban az LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Az agym?ködést kísér? bioelektromos jelek vizsgálata Stéger József
Fallabda játékosok mozgásmintázatának vizsgálata és modellezése Stéger József
Hálózati csoportok idobeli fejlodése Pollner Péter
Hierarchikus szervez?dés modellezése Pollner Péter
Hogyan sz?nik meg a káosz? Tél Tamás
Kvázi kétdimenziós elektrolit turbulens áramlása periodikus mágneses térben Bencze Attila
Mesterséges intelligencia alkalmazása a gépjárm? biztonságban Treplán Gergely
Neurális hálózatok alkalmazása komplex szociális hálózatok adataira Vattay Gábor
Növekv? hierarchikus hálózatok modellezése Palla Gergely
 
Egyéb területek
Indukciós szondák szimulációs vizsgálata Balázs László
A particle tracing numerikus módszer jelent?sége a földköpenyben zajló termokémiai konvekcióban Galsa Attila
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter