Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2018

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
2D anyagok vizsgálata pásztázó alagútmikroszkóppal, Au (111) felületen Nemes-Incze Péter
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle Péter
 
Biológiai Fizika
Komplex epigenetikai és mutációs mintázatok vizsgálata Csabai István
 
Egyéb területek
Phase structure of CDT quantum gravity katz Sándor
Látókérgi populációs aktivitás elemzése Bányai Mihály
 
Biológiai Fizika
Kis GTPáz kölcsönható fehérje autofágiában betöltött szerepének vizsgálata Tóth Sarolta
Spacial constraints in self renewing tissue and cancer risk Szöll?si Gergely János
The balance between proliferation and differentiation determines neoplastic progression in hierarchically organized tissues Szöll?si Gergely János
The role of cell number regulation in neoplastic progression Szöll?si Gergely János
 
Mag- és nehézionfizika
Erösen neutron-többletes atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív nyalábokkal Kunné Sohler Dorottya
 
Plazmafizika
Elektronok és ionok kinetikája rádiófrekvenciás oxigén gázkisülésekben Donkó Zoltán
 
Asztrofizika, kozmológia
Az Einstein-egyenletek megoldásainak keresése kis szimmetriájú rendszerek esetén Vasúth Mátyás
 
Mag- és nehézionfizika
Sokszálas szilícium teleszkóp és kiszolgáló elektronikájának vizsgálata Elekes Zoltán
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Komplex hálózatok hiperbolikus beágyazásának vizsgálata Palla Gergely
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A besugárzás képlékeny alakváltozásra gyakorolt hatásának modellezése a mikronos mérettartományban Ispánovity Péter Dusán
Szilícium-alapú kvantumbitek Pályi András
 
Asztrofizika, kozmológia
Detailed feasibility study of a gamma ray detector system for nanosatellites using GEANT4 simulations Werner Norbert
Parameter estimations for gravitational-wave transients using minimal assumptions Raffai Péter
Sztochasztikus szekuláris dinamika Kocsis Bence
The chemical enrichment of clusters of galaxies Werner Norbert
 
Biológiai Fizika
Transfer and dissipation of excitation energy in model photosynthetic membranes Lambrev Petar
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Gépi tanulás alkalmazása autonóm közúti járm?vek man?vereinek tervezésére Oroszlány László
Részecskefizikai szimulációk fejlesztése párhuzamos módszerekkel Barnaföldi Gergely Gábor
 
Mag- és nehézionfizika
A 76Ni atommag gamma-spektroszkópiai vizsgálata Elekes Zoltán
Parton fragmentáció a nem-extenzív statisztikai modellben Barnaföldi Gergely Gábor
 
Matematikai fizika
Kvantum korrelációk szerepe kvantum-információelméleti problémákban Mosonyi Milán
 
Részecskefizika
A Standard Modell kiterjesztésének hatása a Higgs-szektorra Cynolter Gábor
Form faktorok végesméret-effektusainak vizsgálata integrálható térelméletekben Bajnok Zoltán
GEM fólák lavinaindítási hatásfokának kísérleti meghatározása László András
Improving the slow extraction efficiency of the CERN Super Proton Synchrotron Barna Dániel
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich Georgina
Numerical and experimental study of superconducting magnetic shields for the construction of a high field septum magnet Barna Dániel
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Szocio-ökonómiai adatok skálázás a városméret függvényében Vattay Gábor
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter