Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2018

 

 
Biológiai Fizika
Génfák rekonstrukciója a fajfa ismeretében Szöll?si Gergely János
 
Részecskefizika
Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorával Pásztor Gabriella
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
 
Asztrofizika, kozmológia
Bolyongás a ZZ Ceti instabilitási sáv vörös határán Sódorné Bognár Zsófia
Fotometrikus vöröseltolódás-becsl? módszerek továbbfejlesztése Dobos László
 
Részecskefizika
Két- és háromrészecske Coulomb-kölcsönhatás a nagyenergiás fizikában Csanád Máté
 
Egyéb területek
Deep learning alkalmazása tudományos adatok elemzésében Csabai István
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A határfeltételek szerepe diszlokáció dinamikai szimulációkban Ispánovity Péter Dusán
Képlékeny deformációk folyamatára jellemz? alakítási keményedés és sebességérzékenységi tényez? vizsgálata Nguyen Quang Chinh
Kétdimenziós anyagok rétegei közti kölcsönhatások numerikus vizsgálata Visontai Dávid
Nagynyomású csavarással tömörített ultrafinom szemcsés alumínium mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai Jenei Péter
Réteges szerkezet? topologikus szigetel? exfoliációja és vizsgálata Nemes-Incze Péter
Szilárdságnövelö folyamatok Al-Zn-Mg ötvözetekben Nguyen Quang Chinh
 
Asztrofizika, kozmológia
A PSSA (Python Sequence Search Algorithm) hasznalata Delta Scuti valtozo csillagok spacing-sorozatainak meghatarozasara Paparó Margit
A Hohmann transzfer elmélete és alkalmazása Dr. Süli Áron
A TRAPPIST-1 rendszer szekuláris perturbációi Dr. Süli Áron
Galaxisspektrum elemzése deep-learning módszerrel Dobos László
Gépi tanulási módszerek a fotometrikus vöröseltolódás becslésben Csabai István
Kett?s cefeida változócsillagok kutatása Kiss László
Látszólagos szuperfénysebesség? mozgás aktív galaxismagokban Frey Sándor
Szupernóvák fénygörbe analízise Dr. Tóth L. Viktor
 
Biológiai Fizika
Agyi elektromos jelek elvezetési módszereinek összehasonlítása Borhegyi Zsolt
Fegyverkezési verseny a mikróbák között: Fekete és fehér királyn? Meszéna Géza
Háromdimenziós szövetmodellek nyomtatása él? sejtekkel Czirók András
In vitro angiogenezis és a növekedési faktorok diffúziójának vizsgálata Szigeti Krisztián
Inhalációs készítmények diszperziójának vizsgálata optikai méréstechnikai módszerekkel Kugler Szilvia
Peptidkötések izomerizációjának kvantumkémiai vizsgálata Jákli Imre
Populációk terjedése heterogén környezetben Meszéna Géza
Viselkedésvezérelt mér?rendszerek és analízismódszerek alkalmazása a szubkortikális neuromodulátorok kutatásában Domonkos Andor
 
Fizikai méréstechnika, informatika
IMU szimulátor létrehozása trajektória generáláshoz, és navigációs mérésekhez Lupsic Balázs
Zajba temetett agyi elektromos jelek vizsgálata szemmozgás-követéssel Stéger József
 
Klasszikus fizika
A fényfelvillanások vizsgálata szonolumineszcencia jelenségében Horváth Ákos
 
Környezetfizika
Gellérthegyi biofilm minták gamma-spektroszkópiai vizsgálata Horváth Ákos
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantumos bolyongás nemtriviális topológiájú perkolációs rácsokon Kiss Tamás
 
Mag- és nehézionfizika
Koaleszcencia model kidolgozása transzportmodellekhez. Wolf György
Kvark-gluon plazma vizsgálata szögkorrelációs mérésekkel Varga-Kofarago Monika
Nehézionütközéseket szimuláló Monte Carlo kód fejlesztése és tesztelése. Barnaföldi Gergely Gábor
Radioizotópok keletkezésének és összetételének vizsgálata gamma-spektroszkópia segítségével Horváth Ákos
 
Optika és lézerfizika
Vércukorszint non-invazív mérése Raman-spektroszkópiával Veres Miklós
 
Plazmafizika
ELM prekurzorok vizsgálata fúziós plazmákban Dr. Bencze Attila
Holdjáró rover szimulációja holdfelszíni poros plazma környezetben Lucsányi Dávid
 
Részecskefizika
Axion húrok klasszikus térelméleti szimulációja katz Sándor
Femtoszkópia az LHC CMS kísérletében Csanád Máté
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich Georgina
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich Georgina
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
3-dimenziós billiárdok tanulmányozása Stéger József
End to End Learning for Self-Driving Cars Papp Gábor
Fehérjék kvantumos vezetési tulajdonságainak vizsgálata Vattay Gábor
Mozgásmintázat vizsgálata és szegmentálás gépi tanuló algoritmusok felhasználásával Stéger József
Permutációs szimmetria sérülése Racz Zoltan
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Töltéshordozó élettartam mérés alkalmazása a napelemgyártás korai szakaszában Oroszlány László
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter