Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2019

 

 
Atom- és molekulafizika
Electronic properties of conjugated polymers Kürti Jenő
 
Biológiai Fizika
Methods for the construction of species tree-aware homologous gene families Szöll?si Gergely János
The effect of compartment size on mutant dynamics in hierarchical tissues Szöll?si Gergely János
 
Részecskefizika
Localisation of Dirac modes in the 3d Z_2 gauge theory on the lattice Matteo Giordano
Partition function of compact and non-compact lattice formulations of U(1) gauge theory in two dimensions Matteo Giordano
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
 
Egyéb területek
Elektrosztatikus szálképzés optimalizálása számítógépes szimulációkkal és céltárgy fejlesztéssel Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Strengthening and mechanisms of plastic deformation in ultrafine-grained supersaturated AlZnMgZr alloy Nguyen Quang Chinh
 
Részecskefizika
Kvantumstatisztika a nagyenergiás fizikában Csanád Máté
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Optimizing model-based advanced driving assistance and self-driving systems using machine learning approaches Lányi Zsombor
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Experimental determination of the statistical properties of dislocation networks Groma István
Processing and characterization of a multibeam sputtered nanocrystalline CoCrFeNi high-entropy alloy film Gubicza Jen?
Strain distribution near shear bands in materials subjected to plastic deformation Kovács Zsolt
Topológiai hibák és felületi orientáció vizsgálata folyadékkristályokban Salamon Péter
 
Asztrofizika, kozmológia
Galxiscsoportok kozmológiai vöröseltolódás becslésének javítása gépi tanulási módszerekkel Csabai István
 
Biológiai Fizika
Egyedi sejtek mikroszkópos képének analíziséhez deep learning algoritmusok fejlesztése Szabó Bálint
Modern biofizikai módszerek fejlesztése él? sejtek kinetikai vizsgálataihoz Horváth Róbert
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Dimenzióredukció GAN hálózatokkal Csabai István
Koincidencia-korrekció numerikus vizsgálata gamma-spektroszkópiában Horváth Ákos
Nem tipikus objektumok detektálása a gépi tanulási paradigma keretében Csabai István
Tudományos képfelvételek elemzése mesterséges neuronhálózatokkal Csabai István
 
Klasszikus fizika
Fizika és történelem (MA tanárszakos hallgatónak) Horváth Gábor
 
Részecskefizika
A rugalmas proton-proton szórás Bialas-Bzdak modelljének általánosításai Lévy eloszlásokra és proton-antiproton ütközésekre Csanád Máté
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Arbitrázslehet?ségek vizsgálata a GDAX kriptovalutat?zsdén Vattay Gábor
Globális villámlás adatok statisztikus elemzése: valóban viharforrások a nagyvárosok? Jánosi Imre
Hálózatok statisztika-megörz? térbeli beágyazása Pollner Péter
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Lokális folyásfeszültségek eloszlása diszlokációrendszerekben Ispánovity Péter Dusán
 
Asztrofizika, kozmológia
A Hubble-állandó mérése gravitációs hullámok segítségével Raffai Péter
High Redshift Galaxy Spectroscopy Dobos László
 
Atom- és molekulafizika
Quantum chemical investigation of conformational changes caused by the protonation of peptide chain model Jákli Imre
 
Biológiai Fizika
Agyi funkcionális kapcsolatstruktúra elemzése Somogyvári Zoltán
Festett és valódi villámok alakjának összehasonlítása és pszichofizikai vizsgálata Horváth Gábor
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Szóródást okozó objektumok detektálása neurális hálók segítségével Izsák Ferenc
 
Környezetfizika
Villám gyakoriság el?rejelzése légköri paraméterek alapján Jánosi Imre
 
Kvantumrendszerek fizikája
Gépi tanulási algoritmusok vizsgálata kvantumszámítógépeken Zimborás Zoltán
Kvantumjátékok Pályi András
 
Mag- és nehézionfizika
Studying the Quark-Gluon Plasma with angular correlations Varga-Kofarago Monika
 
Plazmafizika
Rádiófrekvenciás gázkisüléseket leíró numerikus modellek kísérleti min?sítése Hartmann Péter
 
Részecskefizika
Részecskedetektorok optimalizálása Geant4 szimulációval Galgóczi Gábor
Search for supersymmetric particles with the CERN LHC CMS experiment Pásztor Gabriella
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Boundary behavior in stochastic differential equations used in Finance Fáth Gábor
Dinamikus kereskedési stratégiák stabilitásának és kockázatának vizsgálata Vattay Gábor
Fehérjék kvantumos vezetési tulajdonságainak vizsgálata Vattay Gábor
Hálózat-sokaságok multifraktál alapú modellezése Pollner Péter
Idosorok hálózat-elméleti elemzése Pollner Péter
Információs hálózatok átrendez?dése küls? hatás következtében Pollner Péter
Kollektív döntéshozatal Wumpus-világ környezetben Zafeiris Anna
Statistical properties of cryptocurrency time series Fáth Gábor
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter