Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Mesterszakos diplomamunka információk témavezetők részére

A 2006/07-es tanévt?l Intézetünk a diplomamunkák kiírását és nyilvántartását az internet segítségével végzi. A legfontosabb tudnivalók témavezet?k részére a következ?k:

- A "mesterszakos diplomatémák" mind az osztatlan (ötéves) képzésben, mind a Bologna rendszer? MSc képzésben részt vev? hallgatók számára szólnak. A két képzés jelentkezési ideje azonban eltér?!

- A rendszer használatához egyszeri regisztráció szükséges, amely során mindenki az e-mail címe alapján kerül nyilvántartásra. (Az e-mail cím sehol nem jelenik meg nyilvános oldalakon, csak a bels? kommunikációhoz szükséges!)

- Ezután a saját jelszó használatával érhet? el a témakiírás adatlapja. Itt a javasolt cim és elérhet?ségek mellett rövid összefoglalót és témaköri besorolást kérünk.

- Minden regisztrált témavezet? tetsz?leges számú diplomamunkát javasolhat.

- A javaslatok nem kerülnek automatikusan meghirdetésre, csak a tanszékvezet?kb?l álló bizottság jóváhagyása után. Ezzel szeretnénk elérni, hogy vicces kedv? felhasználók ne akadályozzák a rendszer m?ködését, illetve a szakmai minimumfeltételeket biztosítva láthassuk a sikeres diplomázáshoz.

- Küls? munkahelyen dolgozó kollégák intézeti konzulenst nevezhetnek meg, de ez nem el?feltétel. (Ennek hiányában a témában illetékes tanszékvezet? lesz a konzulens.)

- A témakiírást egészen a jelentkezések lezárásáig bármikor lehet módosítani, illetve törölni a regisztrált jelszó használatával.

- A hallgatók érdekl?désüket regisztrációval jelezhetik, ekkor a rendszer automatikusan elküldi a hallgató elérhet?ségeit (e-mail, telefonszám) a témavezet?nek.

- Sikeres egyeztetések után a témavezet? a jelentkezést lezárhatja a jelölt megnevezésével. Ekkor egy adatlapot kell kinyomtatni (ezt CSAK a témavezet? tudja végrehajtani), amit mind a témavezet?, mind a hallgató aláír (egyel?re ez a hivatalos módja az adminisztrációnak, dolgozunk a fejlesztésén). A hallgató az aláírt adatlapot a HKR-ben rögzített határid?ig leadja a Tanulmányi Osztályon.

- A témabejelent? adatlap leadási határidejét követ?en a témavezet?k által lezárt témák archiválásra kerülnek, és ezzel adatlapjaik nyomtathatósága is megsz?nik. Archivált téma adatlapjának a nyomtatása már csak a téma újbóli kiírásával lehetséges.

Általános megjegyzések. A diplomamunkák kiírásának nyitottabbá tételével nem titkolt célunk, hogy gazdagítsuk a tematikus kínálatot egyetemen kívüli alkalmazott fizikai, ipari és interdiszciplináris irányokban. A kiírásnál kérünk minden potenciális témavezet? kollégát annak mérlegelésére, hogy a diploma megszerzéséhez fizika tárgyakból szükséges államvizsgát tenni, azaz a munkának legalább módszertanilag kapcsolódnia kell a fizika valamely ágához. Azon hallgatók részére, akik PhD oktatásban szeretnék folytatni a pályát, különösen hasznos ha a diplomamunkából publikáció születik. Az ilyen témakiírásokat különösen nagyra értékeljük.

Technikai probléma esetén kérjük keresse meg Jánosi Imrét (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, 5.54 szoba, Tel: 372-2878 vagy a 6578 mellék, email: imre.janosi at ttk.elte.hu).

A Fizikai Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor (Biológiai Fizika Tanszék, 3.69 szoba, tel: 6365; 6372; 372-2765; email: gh at arago.elte.hu), hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

 

 

Információk hallgatók részére

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter