Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Süle Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-TTK-MFA, KFKI, Budapest Konkoly Thege 29-33, 26. épület, 226-os szoba
Telefonszám: 392222 / 1909
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Ugrásszerű atomi folymatok az abszolút nulla fok közelében: nemlineáris jelenségek követése atomisztikus szimulációkkal
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Meglepően gyors, ugrásszerű atomi transzport folyamatok követése
atomisztikus szimulációkkal sok érdekes, különböző anyagi rendszerek eddig ismeretlen tulajdonságait tárta fel az utóbbi években.

Ezek közül is kiemelhető az abszolút zérus fok közelében történő atomi keveredési folyamatok ill. atomfürtök süllyedése szilárdtestekben. Továbbá hasonló kriogenikus tranziens folymatok figyelhetők meg fémrétegek keveredésekor. Ezen jelenségek egy része spontán végbemegy, míg mások külső aktiválást igényelnek. Látszólag a termodinamika alaptörvényeinek is ellentmondó transzport sajátságok
még értelmezésre várnak. Az eddigi eredmények alapján nemlineáris fizikai
folymatokként értelmezhetők: hosszú távon ható nemlineáris erők hatnak kollektíven mozgó atom csoportok
között, amelyek képesek még egyébként taszító párkölcsönhatású részecskék között is nettó effektív vonzó kölcsönhatást érvényesíteni. Szimulációkkal követhető a különböző atomi trajektóriák nemlineáris idő-skálázódása, és pl. a kiszámított atomi keveredési ráták összehasonlíthatónak bizonyultak a mérési eredményeinkkel.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika, anyagtudományok, programozási hajlam, linux operációs rendszer ismerete, (hasznos de nem szükséges előismeretek)
Egyetemi konzulens: Tél Tamás (?)
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter