Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Horváth Róbert
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA MFA, Konkoly Thege 29-33
Telefonszám: 0036705490732
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Egyedi sejtek szignalizációja nagy laterális felbontású, jelölésmentes bioszenzoron
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A bioszenzorok területén a közelmúltban bekövetkezett technológiai fejl?désnek köszönhet?en lehet?vé vált olyan nagy laterális felbontású eszközök készítése, melyek segítségével egyedi, él? sejtek adhéziója, valós idej? dinamikus tömegátrendez?dése, valamint szignalizációjuk indirekt vizsgálata jelölésmentes módon megvalósítható.

A szakdolgozat témája egyedi eml?s sejtek kitapadásának vizsgálata, majd meghatározott biológiailag aktív molekulákkal kiváltott stimulálására adott reakciójuk képfeldolgozó eljárásokkal kvalitatív, valamint kvantitatív kiértékelése. Az eredmények választ adhatnak arra, hogy az egyes sejtek sejtválaszai összhangban állnak-e a régebbi eljárásokban vizsgált több ezer sejt által átlagosan szolgáltatott bioszenzor jellel, valamint a különböz? szövetekb?l származó sejtek közötti eltérések is kvantifikálhatóak lesznek a vizsgált paraméterek szerint.
A szakdolgozat továbbá választ keres arra, hogy milyen paraméterek alapján lehet elkülöníteni egy adott sejtpopulációból kisebb részpopulációkat, valamint milyen kapcsolatban állnak a szakirodalomban leírt alpopulációkkal.
Szükséges előismeretek: Használható angol tudás. Optika, bioszenzorok és programozás körében végzett korábbi munka el?nyt jelent.
Egyetemi konzulens: Dr. Szabó Bálint
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter