Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Csabai István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet 1117 Budapest Pázmány P. stny 1A
Telefonszám: 36-1-372-2826
Honlap: http://complex.elte.hu/~csabai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Univerzum modell sötét energia nélkül
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Az univerzum 13,7 milliárd évvel ezel?tt keletkezett az ?srobbanás során. Azóta a Világegyetem egyre tágul: ahogy azt a megfigyeléseken alapuló Hubble-törvény kimondja, minél távolabb van t?lünk egy galaxis, annál jobban eltolódik színképe a vörös felé, azaz annál nagyobb a látszólagos távolodási sebessége. A kezdetben egyenletes anyageloszlás a gravitáció hatására csomósodik, így jöttek és jönnek létre a csillagok valamint a galaxisok. Még nagyobb skálán, a galaxisok sem egyenletesen töltik ki a teret, hanem habszer? hártyákba, filamentumokba, klaszterekbe csoportosulnak.

Nagy távolságokon a gravitáció az egyedüli számottev? er?, ami az anyagot mozgatja. A gravitációt és a tér tágulását az Einstein-egyenletek írják le: a tér megmondja az anyagnak, hogyan mozogjon, az anyag pedig meghatározza, hogy a tér hogyan görbüljön. Sajnos az Einstein-egyenletek egzaktul nem oldhatóak meg tetsz?leges általános esetre, így közelítéseket kell alkalmazni. Az általánosan használt modell szerint nagy skálákon az univerzumot homogénnek és izotrópnak, azaz minden irányban egyenletes anyageloszlásúnak tekintik.
Ezzel az egyszer?sítéssel létezik egzakt matematikai megoldás, az úgynevezett Friedmann-egyenlet, mely leírja, hogy az id? függvényében hogyan tágul a tér. Ez az egyszer?sített kozmológiai modell nagyrészt meg is egyezett a csillagászati megfigyelésekkel, de a 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés alapján, szupernóvák észleléséb?l kiderült, hogy az univerzum tágulása gyorsul. A probléma feloldására vezették be a sötét energia fogalmát.
Egy közelmúltban megjelent cikkben egy olyan modellt vizsgáltunk meg, mely sötét energia nélkül, a komplex anyagstruktúrák visszahatásával magyarázza a gyorsabb tágulást.
A diplomamunka ennek a modellnek a további vizsgálatával és észlelésekkel való szembesítésével foglalkozna.
Szükséges előismeretek: Kozmológiai háttérismeretek, számítógépes szimulációs és adatelemzési készségek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter