Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Vicsek Tamás
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE TTK Fizikai Int. 1117 Pázmány P. Stny 1A
Telefonszám: 372 2755
Honlap: http://angel.elte.hu/~vicsek/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Biológiai, internetes, munkahelyi és társas kapcsolati hálózatok belső szerkezete
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Ma már közhely, hogy körbe vagyunk véve a legkülönfélébb hálózatokkal.
Egyfelől tudatosan megéljük, hogy a monitor előtt ülve az internetet
használjuk (sokmillió összekapcsolt számítógép hálózatát), hogy Web-keresőnk
milliárdnyi egymásra mutató elektronikus oldalon kutat adatok után.
Ugyanakkor, talán sokan nem is tudják, hogy azokat a bonyolult biológiai,
közgazdasági és egyéb rendszereket, amelyekbe ágyazva élünk (vagy amelyek
testünk bugyraiban találhatók), leginkább úgy lehet megérteni, ha
hálózatoknak tekintjük őket.

Többnyire az információ a részek közötti kapcsolatrendszert leíró hálózat
felépítéséről eleve adott. Sok fontos esetben azonban nem tudjuk előre, hogy
milyen is a hálózat szerkezete, hanem azt az egyes elemek közötti,
páronkénti kapcsolódások ismeretéből kell rekonstruálni. Tegyük fel például,
hogy nem tudjuk egy vállalatnál ki melyik szinten és melyik egységben
dolgozik. Egy kérdőív segítségével csak azt tudjuk feltérképezni, hogy az
adott személyek kikkel vannak munkakapcsolatban. Visszafejthető innen a
struktúra?

A valós hálózatok rendkívül összetettek, a sok ezer csúcs és a sok tízezer
él között szinte reménytelen feladatnak tűnik az eligazodás. Vajon egy
komplex hálózat (például génhálózat) is olyan, mint egy szervezet? Vannak
benne jól meghatározható, különálló egységek hasonló típusú egységekből,
vagy a szerveződés kibogozhatatlan? Sok fontos biológiai és szociális
hálózat megértéséhez van szükség ilyen jellegű kérdések megválaszolására, és
ennek a valójában nehéz matematikai problémának a megoldása után a
gyakorlatban is nagyon jól használható eredményekre lehet jutni (segit a
vállalatok működésének optimalizációjában, vagy gyógyszerek target
molekuláinak beazonositásában, stb.)

A diplomamunka célja a fenti kérdésekre való válasz keresésében való aktív részvetel, valamint önálló eredmények elérése adatkezelési, algoritmusfejlesztési, és egyéb technikák felhasználása segitségével.

További háttérinformáció: http://angel.elte.hu/~vicsek
Szükséges előismeretek: angol közép, alapismeretek/gyakorlat Linux, C pr. nyelv
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter