Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Hartmann Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: 392-2222 x 1266
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Erősen csatolt sokrészecske rendszerek számítógépes szimulációja
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Erősen csatolt sokrészecske rendszerek olyan objektumok, ahol a részecskék közötti hosszútávú kölcsönhatásból eredő potenciális energia dominál a részecskék hőmozgásából adódó kinetikus járulék fölött. Ilyen rendszerek a természetben elsősorban asztrofizikai jellegűek (interstelláris ködök, óriásbolygók belseje, törpecsillagok anyaga, neutroncsillagok köpenye, ?). Laboratóriumi körülmények között folyékony He felületén, félvezetőkben, illetve komplex (poros) gázkisülési plazmákban találkozhatunk velük.
Poros plazmát akkor kapunk, ha pl. egy stacionarius gázkisülésbe mikrométer nagyságú (por) részecskéket szórunk. Ilyenkor a porszemcsék elektromosan feltöltődnek és egymást erősen taszítják. Földi körülmények között a gravitáció és a kisülésben lévő elektromos tér meghatározza a porszemcsék nyugalmi helyzetét, egy síkba kényszerítve azokat. A kisülés paramétereinek függvényében kristályrács, ill. folyadék állapotok is megvalósulhatnak. A poros plazmák olyan makroszkópikusan vizsgálható modellrendszert valósítanak meg, amelyek segítségével az egyébként mikroszkópikus folyamatok (áramlások, fázisátalakulások, ?) közvetlenül, kinetikai szinten elemezhetők.
A diplomamunka során a jelölt bekapcsolódhat az erősen csatolt plazmák hazai (nemzetközi együttműködésben zajló) kutatásába. Munkája során molekuladinamikai szimulációs eljárásokat valósíthat meg, amelyek alkalmazásával pl. poros plazmák szerkezeti és dinamikai (kollektív gerjesztések, hullámdiszperzió, ?) tulajdonságait vizsgálhatja.
Szükséges előismeretek: Minimális programozási gyakorlat, alapszintű angol nyelvtudás.
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter