Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kocsis Gábor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA KFKI Részecske- és Mafizikai Kutatóintéyet
Telefonszám: +361-392-2222
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Pellet felhők topológiájának vizsgálata képfeldolgozási módszerekkel
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A plazmafizika gyakori módszere, hogy különböző anyagú, méretű és sebességű (100-1000m/s) pelleteket, azaz makroszkopikus anyagdarabkákat lőnek forró (~10 millió K) plazmába. A pellet paramétereit megfelelően választva különböző vizsgálatokat végezhetünk a plazmában. Szilárd állapotúra fagyasztott (~10K) hidrogénizotópokat használnak többek között a plazma táplálására, és a plazma sűrűség profiljának beállítására. Az utóbbi években szintén elterjedt a plazma szél stabilitásának szabályozása több kisebb, csekély mértékben behatoló pellet segítségével.

A pellet és a forró mágnesesen összetartott plazma kölcsönhatása összetett, háromdimenziós probléma. Amint a gyorsan repülő makroszkopikus szilárd anyagdarabka behatol a plazmába, a plazma részecskéi ablálni kezdik a pellet külső rétegét egy semleges felhőt hozva létre körülötte. Ez a semleges felhő egész addig gömbszerűen tágul, amíg a környező plazma elektronjai nem ionizálják a részecskéit. Az ionizált felhő a jelenlevő erős mágneses tér (néhány Tesla) hatására a helikális geometriájú mágneses erővonalak mentén tágul tovább. A felsoroltakon kívül más, bonyolultabb jelenségek is megfigyelhetőek kísérletileg: többek között instabilitási jelenségek (striation, edge localised modes,...), illetve a felhő eltávolodása a pellettől (drift effects).

Mindezek hatására a pellet körül kialakuló felhő eloszlása, valamint ennek időbeli változása bonyolult mintázatot mutat. Ezeket feltérképezendő gyors videokamerákkal különböző felvételeket készítettünk/készítünk a forró plazmában ablálódó pelletek felhőjének sugárzás eloszlásáról és annak időbeli változásáról. A hallgató feladata lenne ezen felvételek képfeldolgozási módszerekkel való kiértékelése, értelmezése és a kapott eredmények megértéséhez szükséges fizikai modellek alkalmazása/kidolgozása.
Szükséges előismeretek: angol nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter