Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Lábár János
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA MFA 1121 Budapest, Konkoly Thege M. u. 29-33
Telefonszám: +392-26-92
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu/~labar

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Biológiailag aktív Ag-nanorészecskék atomi léptékű vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az ezüst mikróba-ölő hatását évszázadok óta ismeri és alkalmazza az emberiség. Napjaink nanotechnológiájának segítségével Ag-nanoklaszterekre alapozott fertőtlenítő rendszereket építenek be (többek között) hűtőszekrényekbe, mosógépekbe, illetve víz-, és levegő-szűrőkbe.
A diplomamunkás megismerkedik az atomi felbontású transzmissziós elektronmikroszkópos (HRTEM) képek keletkezésének elméletével, alkalmazásának gyakorlatával, illetve az atomi szerkezet-modelleken alapuló képszimulációs eljárások alapjaival és egy ilyen szimulációs program (JEMS) alkalmazásával.
A módszerek elsajátítása után a diplomamunkás saját programja segítségével építi fel egy előre specifikált Ag-klaszter atomi szerkezetmodelljét, aminek HRTEM képét szimulálja a JEMS program segítségével és összeveti azt a kísérletileg rögzített rácsfeloldású képpel.
A Téma 2010-ig tartó országos kutatási projekthez kapcsolódik.
Szükséges előismeretek: Angol nyelv Szilárdtest fizika
Egyetemi konzulens: Lábár János, egyetemi docens, MTA Doktora, Anyagfizika Tanszék, illetve MTA MFA, Vékonyréteg-fizika osztály vezetője
Tanszék:

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter