Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Smeller László
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbioloógiai Intézet Budapest IX. T?zoltó u. 37-47. Pf 263 1444
Telefonszám: 4591500/60225 ill. 20/6632110
Honlap: http://biofiz.sote.hu/index.php?p=munkatarsak&mid=5&a=munkatars&id=9

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Módszer kidolgozása a fehérje másodlagos szerkezetének az infravörös spektrumból történő becslésére
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az infravörös spektroszkópia a molekularezgések tanulmányozására szolgál. Egy N atomból álló molekulának általában 3N-6 egymástól független ún. normálrezgése van. A makromolekuláknak mint például a fehérjéknek több ezer normálrezgése van, ami természetesen nem számolható ki egyzakt módon, még akkor szem, ha ismerjük a fehérje konformációját. Azonban a fehérje konformációjára (pontosabban a másodlagos szerkezetére) mégis következtethetünk, ugyanis van a fehérjében egy eléggé lokalizált rezgés, amelyik érzékeny a konformációra. A spektrumban ennek a rezgésnek megfelelő ún. amid I sávból szokták becsülni a fehérje konformációját.
A téma egy úgy új módszer kidolgozását foglalja magában. Az ismert szerkeztű fehéjrék térszerkezetének és spektrumának összehasonlító elemzése révén egy olyan módszert kell kidolgozni, amely az eddigi predikciós eljárásoktól teljesen eltérő elven működik és azoknál várhatóan megbízhatóbb eredményt szolgáltat.
Szükséges előismeretek: Elméleti érdeklődésű, a számítógépes és matematikai módszerek iránt érdeklődő, lelkes innovatív hallgatót várunk. Angol nyelv ismerete a szakirodalom olvasásához elengedhetetlen.
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter