Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Süle Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-TTK-MFA, KFKI, Budapest Konkoly Thege 29-33, 26. épület, 226-os szoba
Telefonszám: 392222 / 1909
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: ZnO nanovezetékek atomi szintű vizsgálata piezoelektromos nanogenerátorokban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a vertikálisan rendeződő nanovezeték tömbökből előállítható
nanoméretű készülékek iránt. Különleges figyelem övezi az ún. piezoelektromos elven működő nanogenerátorokat, amelyekhez
nagy remények fűződnek, mivel a várakozások szerint nanoméretű készülékek áramforrásai lehetnek.
Elsősorban ZnO nanoszálak rendezett tömbjeiből előállított eszközökről van szó, amelyek pl. egyszerű rázkódás hatására áramot termelnek. A működési elv a piezolektromos elven alapul. Az egymással súrlódó ZnO szálak meghajlanak és ez piezo töltésmegosztáshoz vezet a szálalon belül. Sok a még tisztázatlan kérdés. Ennek nyomába szertnénk eredni elsősorban atomisztikus szimulációk felhasználásával. Klasszikus molekula dinamikai eljárással szimuláljuk a ZnO nanovezetékek deformációját ill. ab initio
elektronszerkezeti számításokkal a nanoméretű töltésmegosztást vizsgáljuk.
Szükséges előismeretek: anyagtudományi érdeklődés, szilárdtestfizika, programozói ismeretek, linux előny
Egyetemi konzulens: Lábár János
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter