Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kondor Imre
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet és Collegium Budapest
Telefonszám: 22-48-313
Honlap: http://www.colbud.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Sokváltozós optimalizációs feladatok regularizációja
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Különböző (fizikai, biológiai, gazdasági, pénzügyi) komplex rendszerekben gyakran találkozunk olyan illesztési, regressziós, vagy optimalizációs feladatokkal, melyekben a változók nagy számához képest csak viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre, s amelyek ezért igen nagy mértékű instabilitást mutatnak. Ennek kezelésére a modern statisztikai elmélet különböző szűrési ill. regularizációs eljárásokat dolgozott ki, ezek azonban minden esetben előzetes információt visznek bele a kiértékelésbe. A munka célja a regularizáció okozta torzítás mértékének vizsgálata numerikus és analitikus módszerekkel.
Szükséges előismeretek: elemi valószínűségszámítás, programozás, statisztikai programkönyvtárak kezelése
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter