Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Balog Sára Judit
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: 06-1-3922636
Honlap: http://www.szfki.hu/index.php?n=5&l=HU

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A nanométeres skálájú multirétegek sok esetben olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek amelyek jelentősen eltérnek az egyes alkotóelemek tömbi paramétereinek egyszerű átlagától. A méretskála csökkenésén kívül ebben gyakran szerepet játszik a rétegek között
kialakuló határréteg. A rétegek növesztése során gyakran alakulhat ki
különbség egy réteg "alsó" illetve "felső" határrétege között is. Ennek vizsgálatára a munka során egy új módszert fogunk alkalmazni, amely arra épül, hogy három elemű multiréteg esetén két különböző
rétegsorrend lehetséges (A/B/C ill. A/C/B) és ezekben bármely két elempárt tekintve különböző típusú lesz (például A/B ill. B/A) a határréteg. A mágneses multirétegek számos alkalmazási lehetőségére tekintettel (pl. GMR olvasófej, mágneses memória, szenzor), különösen érdekes ilyen három elemből felépülő, új típusú multirétegek mágneses tulajdonságainak vizsgálata.Mérési módszerként elsődlegesen Mössbauer spektroszkópiát fogunk alkalmazni, de az eredmények értelmezésében fontos szerepet játszanak az egyéb módszerekkel történő (pl. elektronmikroszkópia, röntgen diffrakció és mágneses mérések ) vizsgálatok is.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika
Egyetemi konzulens: Lendvai János
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter