Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Faigel Gyula
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA SZFKI Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós u. 29-33.
Telefonszám: 392 2222 /3371
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Pásztázó fluoreszcens mikroszkópia fejlesztése
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az utóbbi évtizedben a lokális valós térbeli leképező technikák jelentős fejlődésen mentek keresztül és egyre szélesebb körben alkalmazzák ezeket egészen az atomi szintű szerkezet-meghatározásig. Egy ilyen mérési típus az atomerő-mikroszkópia. A jelen téma e módszer továbbfejlesztése olyan irányba, amely lehetővé teszi speciális atomcsoportok molekularészletek specifikus leképzését. Olyan rendszerek vizsgálatát tűztük ki célul, amelyek fény hatására fluoreszkálnak. E fluoreszcens sugárzást időben, energiában vagy fajtájában lehet megkülönböztetni a gerjesztő sugárzástól. Mi ezek közül két úton (időbeni, ill. fajta alapján való megkülönböztetés) kívánunk elindulni. A diplomamunka keretében ezen utak valamelyikén való kezdő lépések elvégzésére nyílik lehetőség. Amennyiben a hallgató Msc témát kíván később folytatni, úgy a Bsc munka jól kiterjeszthető. A kezdő lépések, amelyeket a hallgató a dolgozat alatt el kell, hogy végezzen a következők:
A. Atomerő mikroszkóp működésének és működtetésének elsajátítása, normál és fénnyel való közelitér módokban. Egyfoton érzékelésre alkalmas detektor illesztése az atomerő mikroszkóphoz. Időfüggő fluoreszcens jel felvételének szinkronizálása a pásztázással. Fluoreszkáló anyaggal töltött szén alapú molekulák vizsgálata.
B.
Pásztázó elektronmikroszkóp működésének és használatának elsajátítása. Egyfoton érzékelésére alkalmas detektor illesztése az elektronmikroszkóphoz. Elektronokkal a látható fény tartományban keltett fluoreszcencia mérhetőségének megállapítása.
A hallgató választhat a két irány között.
Szükséges előismeretek: Kísérleti beállítottság, a szilárdtestfizika alapjainak ismerete, számítástechnikai alapok ismerete.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter