Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kis Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilártestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest Konkoly T. Miklós út 29-33.
Telefonszám: (1) 392 2222/1390
Honlap: http://bird.szfki.kfki.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Impulzusterjedés ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Optika és lézerfizika
A téma rövid leírása: A szilárdtestekben végzett koherens impulzusterjedési kísérletek
megalapozzák a ma elterjedt elektronikai kommunikációs eszközök
kiváltását gyorsabb optikai szközökre. Ennek érdekében az egyik legfontosabb megoldandó probléma a közegben fellépő nagy inhomogén
vonalkiszélesedés hatásának kiküszöbölése, amely nagyságrendekkel
leronthatja a koherens fejlődés időtartamát. A jelölt feladata az
intézetünkben előállított itkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban koherens impulzusterjedési kísérletek végzése, a koherencia-idők mérése és eljárások kidolgozása azok befolyásolására.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, klasszikus elektrodinamika
Egyetemi konzulens: Prof. Geszti Tamás
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter