Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kovács László
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Kristályfizikai Csoport, 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33
Telefonszám: 3922588
Honlap: http://www.wigner.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Rezonáns optikai jelenségek alapanyagainak spektroszkópiája
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Ritkaföldfém ionok beépítése szervetlen optikai kristályokba nemcsak a szilárdtestlézerek területén, hanem koherens optikai kontroll folyamatokban is kiemelkedő jelentőségű. Az adalékionok term-struktúrájának és ezzel összefüggő tulajdonságainak optikai abszorpciós és emissziós spektroszkópiai vizsgálata mellett kiemelt figyelmet fordítunk az elektron paramágneses rezonancia (EPR) vizsgálatokra is. A jelölt feladata
spektroszkópiai mérések végzése a fenti témában.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika, atomfizika angol nyelv
Egyetemi konzulens: Jánosi Imre
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter