Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Szipőcs Róbert
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA SZFKI 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33
Telefonszám: 392 2222 / 3714 mellék
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kétfoton abszoprciós fluoreszcencia mikroszkóp beszerzésével, beüzemelésével és tesztelésével kapcsolatos feladatok elvégzése farmakológiai, orvosdiagnosztikai és összehasonlító lézerfizikai vizsgálatokhoz
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Optika és lézerfizika
A téma rövid leírása: Az MTA SZFKI Femtoszekundumos Lézerfizika Laboratóriumában
beszerzésre került egy Zeiss gyártmányú, Axio Examiner típusú kétfoton abszorpciós fluoreszcencia
mikroszkóp. A nemlineáris mikroszkóp fényforrásaként különböz1 típusú femtoszekundumos
fényforrásokat használunk. A diplomamunkás feladata, hogy a
mikroszkóp specifikációjával, beszerzésével, beüzemelésével és tesztelésével kapcsolatos munkákat
elvégezze, és azokat a ledokumentálja.
Szükséges előismeretek: Optikai és lézerfizikai alapismeretek, angol nyelv olvasási szintű ismerete.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter