Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Bakonyi Imre
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 (KFKI telephely, 1, épület, 54. labor és 119. szoba)
Telefonszám: (1)-392-2628
Honlap: http://www.szfki.hu/~bakonyi

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Multiréteges nanohuzalok mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az MTA Szilárdtestfizikai Kutatóintézet Fémkutatási Osztályán másfél évtizede foglalkozunk elektrolitikus úton előállított mágneses/nemmágneses fémes multirétegek szerkezetének, mágneses és elektromos transzport tulajdonságainak vizsgálatával [ld. összefoglaló munkánkat: I. Bakonyi and L. Péter: Electrodeposited multilayer films with giant magnetoresistance (GMR): progress and problems. Progr. Mater. Sci. 55, 107-245 (2010)].
Korábbi tapasztalatainkat felhasználva, ezeket a kutatásokat ki szeretnénk terjeszteni további mágneses nanoszerkezetekre (nanohuzalok és multiréteges nanohuzalok)
Az elektrokémiai módszer egyedülálló lehetőséget ad nanoporózus filmek üregeibe történő elektrolízisre, aminek révén 50-100 nm átmérőjű ún. nanohuzalokat lehet előállítani. A nanohuzalok hossza mentén továbbá kémiai összetételmodulációt lehet elérni, és az így létrejövő multiréteges nanohuzalok - a korábban vizsgált multiréteges filmekhez hasonlóan - szintén mutatják az óriás mágneses ellenállás (GMR) jelenségét, amelynek 1988-ban történt felfedezését a 2007. évi Fizikai Nobel díjjal jutalmazták. Mind a homogén, mind a multiréteges nanohuzaloknak ezen kívül is számos más érdekes tulajdonsága lehet, ami például megfelelő elemkombinációk alkalmazásával érhető el (lágy és kemény mágneses anyagok, mágneses fémek és nemmágneses fémek, félfémek vagy szupravezetők), a nemmágneses nanohuzalok esetén pedig például a termoelektromos tulajdonságok váltottak ki az utóbbi időben érdeklődést.
A tervezett szakdolgozati munka során a hallgató feladata lenne nanohuzalok elektrokémiai előállítása, szerkezeti jellemzése pásztázó elektronmikroszkópiával, valamint mágneses és transzport tulajdonságainak a vizsgálata. A nanohuzalok előállításához szükséges szakértelmet és irányítást a kutatócsoport ezirányú elektrokémiai szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező tagja (Péter László) társtémavezetőként biztosítaná. Ez komoly kihívást jelent kutatócsoportunk számára is, mert Magyarországon ilyen nanohuzalok előállításával és vizsgálatával kapcsolatos kutatások még nem folytak.
A téma később PhD munka formájában is folytatható.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika, méréstechnikai jártasság, programozási alapismeretek, angol nyelvismeret
Egyetemi konzulens: Révész Ádám
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter