Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kézsmárki István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: BME, Fizika Tanszék MTA, Kondenzált anyagok fizikája kutatócsoport
Telefonszám: +36-1-463-3056
Honlap: http://dept.phy.bme.hu/staff/kezsmarki/kezsmar.html

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Új magneto-optikai effektusok kutatása
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A magnetoelektromos effektust mutató kristályok kutatása az anyagtudomány egyik legintenzívebben fejlődő területe. Ezen anyagokban az elektronok spin és pálya szabadsági fokai közötti csatolás eredményeképpen a mágnesezettség külső elektromos térrel, míg a ferroelektromos polarizáció mágneses térrel változtatható. Az erős magnetoelektromos effektust mutató anyagok kutatása lehetőséget teremthet például az információtárolás és -kiolvasás új elven történő megvalósítására.
A hallgató feladata, hogy bekapcsolódjon a magnetoelektromos anyagok által mutatott különleges optikai jelenségek kísérleti vizsgálatába. Ezek közé tartozik például a mágnesesen előidézett kiralitás és annak polarizációforgatáson keresztül történő detektálása, továbbá az irányfüggő optikai anizotrópia kutatása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ezen anyagokban az egymással ellentétes irányban terjedő fénynyalábok elnyelődése eltérő mértékű lehet és az áteresztő illetve elnyelő irány külső mágneses térrel felcserélhető.
Szükséges előismeretek: Előképzettség elektrodinamika, optika és kvantummechanika területén; kísérletezői hajlam
Egyetemi konzulens: Dr. Tichy Géza
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter