Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kis Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilártestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest Konkoly T. Miklós út 29-33.
Telefonszám: (1) 392 2222/1390
Honlap: http://bird.szfki.kfki.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kvantumoptika Fotonikus Kristályokban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Optika és lézerfizika
A téma rövid leírása: A fotonikus kristályok olyan periodikus szerkezetű dielektrikumok,
amelyekben a periódus hossza összemérhető a fény hullámhosszával. A
fotonikus kristályban terjedő fény Bragg diffrakciót szenved, ezért
módusszerkezete sávos csakúgy, mint a szilárd testekben az
elektronhullámoké. Ennek következtében a fotonikus kristályokba
ágyazott atomok kölcsönhatása a sugárzási térrel olyan jelenségeket
eredményez, mely szabad térben lévő atomoknál nem figyelhetők
meg. Ilyen például a spontán emisszió teljen elnyomása, amennyiben az
atomi átmenet frekvenciája a fotonikus kristály tiltott sávjába esik.
A fotonikus kristályok különleges diszperziós tulajdonságokkal
rendelkeznek a sávos módusszerkezet következtében. A diplomamunka
keretében kvantumoptikai jelenségek elméleti vizsgálatára kerülne sor
fotonikus kristályokban, mely az alábbi témákból választható:
elektromágnesesen indukált átlátszóság (EIT), atomok csatolása
fotonikus kristályok defektmódusain keresztül, fotonikus kristályba
ágyazott atomok koherens kontrollja, optikai erősítők és lézerek
tervezése, elektromágneses metaanyagok tervezése.
Szükséges előismeretek: Atomfizika, elektrodinamika, numerikus szimukáció
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

Jelentkezés a mesterszakos diplomamunkára
Szeretnék jelentkezni a fenti mesterszakos diplomamunkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter