Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Süle Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-TTK-MFA, KFKI, Budapest Konkoly Thege 29-33, 26. épület, 226-os szoba
Telefonszám: 392222 / 1909
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Hordozóra helyezett grafén elveszíti sík jellegét és ún. moire szupercellákat alakít ki. A síkból való kitérés
mértéke (korrugáció) elérheti a 0.05-0.3 nm-t is, ami már jól mérhető pásztázó alagút mikroszkóppal. A legutóbbi ab initio
DFT elektronszerkezeti számítások is hasonló felületi durvulást mutatnak. Ezen számítások azonban csak kis rendszerekre korlátozódnak
(kevesebb mint 1000 atommal). A moire szupercellákon túl legutóbb egyéb morfológia "elváltozásokat" is találtak. Ezek közül a grafén hullámszerű viselkedése keltett nagy izgalmakat az anomálisan rövid hullámhossza okán (0.7 nm). Továbbá extrém módon korrugált mágneses nanobuborékok is kialakulhatnak.

A jelen TDK-diplomamunka téma azt célozná meg, hogy hogyan lehetséges megvizsgálni a grafén korrugációját (felületu durvulását) és nanoméretű morfológiáját klasszikus molekula dinamikai és ab initio (DFT) elektronszerkezeti módszerekkel nagy méretű rendszerekben. Egy a már fejlesztés alatt álló illesztő szoftverrel állítunk elő új ún. adaptív klasszikus határfelületi erőteret amelyet szorosan
illesztünk ab initio számításokhoz. A nehézséget a gyengén kölcsönható nagy határfelületű rendszerek adekvát leírása jelenti. A számítások nagy részét szuperszámítógépen párhuzamosított környezetben végezzük. A témára elsősorban elméleti érdeklődésű diákok jelentkezését várom (Anyagtudomány, szilárdtesfizika, kondenzált anyagok fizikája modulok). Programozási ismeretek előnyt jelentenek (C/C++, bash szkript, héjprogramozás, linux).
Szükséges előismeretek: linux, C/C++, bash szkript
Egyetemi konzulens: Lábár János
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

Jelentkezés a alapszakos szakdolgozati munkára
Szeretnék jelentkezni a fenti alapszakos szakdolgozati munkára:
ETR/Neptun-kód:
Név:
Szak:
Évfolyam:
E-mail cím:
Telefon:

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter